8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 19-KAREKÖK VE TAM SAYILAR

BÖLÜM 4-KAREKÖKLÜ İFADEYE EN YAKIN TAM SAYIYI BULMA


 
 

Önceki bölümde, kareköklü bir sayıya en yakın tam sayıyı nasıl bulabildiğimizi öğrenmiştik. Bu bölümde, kareköklü sayı içeren basit bir ifadeye en yakın tam sayının nasıl bulunduğuna bakıyoruz.

 

NEGATİF KAREKÖKLÜ SAYIYA EN YAKIN TAM SAYIYI BULMA

Negatif kareköklü bir sayıya en yakın tam sayıyı bulabilmek için, pozitif kareköklü sayılar için yaptığımız işlemleri tekrarlayıp, sonucu –1 ile çarpmamız yeterlidir.

...'e en yakın tam sayıyı bulalım.

 

Önceki bölümde, ...’e en yakın tam sayının 11 olduğunu bulmuştuk. Bu nedenle, ...’e en yakın tam sayı –11’dir.

 
 

Aşağıdaki kareköklü sayıların her birine en yakın tam sayıyı bulalım.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ...

CEVAPLAR

 

BİR KAREKÖKLÜ SAYI İLE BİR TAM SAYININ TOPLAMI VEYA FARKINA EN YAKIN TAM SAYIYI BULMA

Bir kareköklü sayı ile bir tam sayı toplanmışsa, bu toplama en yakın tam sayıyı bulmak için

  • Önce, kareköklü sayıya en yakın tam sayıyı buluruz.
  • Daha sonra, bulduğumuz tam sayıyı toplama işlemindeki kareköklü sayı yerine koyarız.

Çıkarma işlemi için de aynı stratejiyi izleriz.

...'e en yakın tam sayıyı bulalım.

 

...’e en yakın tam sayı 11 olduğu için, ...’e en yakın tam sayı

5 + 11 = 16’dır.

 
 

...'e en yakın tam sayıyı bulalım.

 

...’e en yakın tam sayı 7'dir. Bu nedenle, ...’e en yakın tam sayı

17 – 7 = 10'dur.

Aşağıdaki ifadelerin her birine en yakın tam sayıyı bulalım.

a) ..., b) ..., c) ..., d) ...

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-5

a) –6, b) –11, c) –5, d) –11, e) –8

Alıştırmalar-6

a) 9, b) -3, c) 2, d) 1