KAREKÖKLÜ SAYILAR

DERS-3 KAREKÖKÜN HANGİ TAM SAYILAR ARASINDA OLDUĞUNU BULMA


KAREKÖKLÜ SAYILAR VE TAM SAYILAR İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

TEOG Soru

Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen k sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

 
 

Çözüm:

... sayısı 9 ile 10 arasındadır. Bu soruyu çözebilmek için seçeneklerden hangisinde verilen kareköklü ifadenin 9 ile 10 arasında olduğunu bulmamız gerekir. Bu koşulun sağlanması için doğru seçenekteki karekök içerisindeki sayının ... ile ... arasında olması gerekir. Bu aralıktaki tek sayının 87 olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, 9 ile 10 arasındaki tek sayı ...'dir.

Cevap:C


(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ile ... arasında kaç tam sayı vardır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Çözüm:

  • ...'ten büyük en küçük tam kare sayı ...'dır.
  • ...'den küçük en büyük tam kare sayı ...'dür.

6'dan 10'a kadar olan sayılar (6, 7, 8, 9 ve 10) verilen kareköklü ifadelerin arasındadır. Verilen aralıkta toplam 5 tam sayı olduğunu görüyoruz.

CEVAP:B


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

TEOG Soru

Bir okçu, yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.

Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

Bu soruda bizden istenilen şey, seçeneklerden hangisinin 3 ile 4 arasında olduğunu bulmamızdır. Bu sayıların kareleri 9 ve 16'dır. Karekök içinde 9 ile 16 arasında olan tek seçenek C olduğu için cevap C'dir.

CEVAP:C


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

TEOG Soru

Şekilde O noktasında bulunan bir aracın K, L, M, N, P noktalarına uzaklıkları verilmiştir.

Bu araç ok yönünde ... km yol aldığında bulunduğu yer, hangi ardışık iki nokta arasında olur?

A) M ile N

B) N ile P

C) O ile K

D) L ile M

Çözüm:

210'dan büyük ve en küçük tam kare sayı ...'tir. Bu nedenle, ... ifadesi 14 ile 15 arasında olmalıdır. Bu durumda araç L ile M noktaları arasındadır.

CEVAP:D