KAREKÖKLÜ SAYILAR

DERS-5 KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME


 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?

A) ... cm, ... cm

B) ... cm, ... cm

C) ... cm, ... cm

D) ... cm, ... cm

 

Çözüm:

Bir dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir.

A) Alan = ... ... ... cm 2

B) Alan = ... ... ... cm 2

C) Alan = ... ... ... cm 2

D) Alan = ... ... ... cm 2

En büyük alan D seçeneğindedir.

Cevap: D

 
 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Uzunluğu ... cm olan bir tel, ... uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir?

A) 4

B) 8

C) 16

D) 20

 

Çözüm:

Parça sayısını bulabilmek için toplam uzunluğu bir parçanın uzunluğuna böleriz.

... ... ... ...

Cevap: A

 

 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi ... ile bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

 

Çözüm:

A) ... ... ... TAM SAYI DEĞİL

B) ... ... ... TAM SAYI

C) ... ... ... TAM SAYI

D) ... ... ... TAM SAYI

Cevap: A

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... olduğuna göre, ... sayısı kaçtır?

A) -9

B) -3

C) 3

D) 9

 

Çözüm:

... eşitliğinde her iki tarafı da ...'ye bölersek, sol tarafta sadece ... kalır.

... ... ... ...

Cevap: C

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

... metre uzunluğundaki bir telin ... metresi kullanılıyor.

Buna göre geriye telin kaçta kaçı kalmıştır?

A) ...’ü

B) ...’i

C) ...’si

D) ...’i

 

Çözüm:

Telin ne kadarının kullanıldığını bulabilmek için ...'i ...'ye bölebiliriz.

... ... ... ... olduğundan telin ...'si kullanılmış ve geriye ... ...'si kalmıştır.

Cevap: B

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Alanı 24 cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) ... cm ve ... cm

B) ... cm ve ... cm

C) ... cm ve ... cm

D) ... cm ve ... cm

 

Çözüm:

Alanın 24 olabilmesi için, verilen sayıların çarpımının 24 olması gerekir.

A) ... ... ...

B) ... ... ...

C) ... ... ...

D) ... ... ...

C seçeneğindeki çarpım 24'ten farklı bir sonuç vermektedir.

Cevap: C

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Alanı ... cm2 olan dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

 

Çözüm:

Alanı verilen kenar uzunluğuna bölersek, istenilen kenar uzunluğunu bulabiliriz.

... ... ... ...

Cevap: A

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

 

Çözüm:

A) ... ... ... ... TAM SAYI

B) ... ... ... ... ... TAM SAYI DEĞİL

C) ... ... ... TAM SAYI

D) ... ... ... ... TAM SAYI

Seçenekler arasında sadece B seçeneğindeki çarpım tam sayı değildir.

Cevap: B