8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 22-KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-1


 
 
 
ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 3
2014-2015 4
2015-2016 6
2016-2017 7
2017-2018 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

2013-2014 TEOG

 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi, alanı ... cm2 olan bir dikdörtgen levhanın santimetre cinsinden kenar uzunlukları olabilir?

A) ... ve, ...
B) ... ve, ...
C) ... ve, ...
D) ... ve, ...
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanı kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Seçeneklerde verilen kenar uzunluklarını çarpıp, hangisinin alana eşit olduğunu bulalım.

A) ...... ...

B) ...... ...

C) ...... ...

D) ...... ...

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Kenar uzunlukları ... cm ve ... cm olan bir karton, bir kenarının uzunluğu ... cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak, etiketler hiç üst üste gelmeyecek ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
 

Çözüm:

  • ... ve
  • ...

olduğu için 3 satır ve 2 sütun etiket yapıştırılmıştır.

Teog etiket sorunun çözümü

Yapıştırılan toplam etiket sayısı 6'dır.

CEVAP: A


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpıldığında sonuç bir tam sayı olur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

...'tür. Bu sayı ile çarpıldığında sonucun tam sayı çıkabilmesi için seçenekteki sayının mümkün olan tüm çarpanlarını kök dışına çıkardığımızda kök içerisinde 3 kalması gerekir.

... olduğu için ... ile çarpımı tam sayıdır.

......

CEVAP: D


 

2014-2015 TEOG

 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür?

A) ... cm, ... cm
B) ... cm, ... cm
C) ... cm, ... cm
D) ... cm, ... cm
 

Çözüm:

Bir dikdörtgenin alanı, kenar uzunluklarının çarpımına eşittir.

A) Alan = ... ... ... cm 2

B) Alan = ... ... ... cm 2

C) Alan = ... ... ... cm 2

D) Alan = ... ... ... cm 2

En büyük alan D seçeneğindedir.

CEVAP: D


(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Uzunluğu ... cm olan bir tel, ... uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 20
 

Çözüm:

Parça sayısını bulabilmek için toplam uzunluğu bir parçanın uzunluğuna böleriz.

... ...

CEVAP: A