8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 23-ONDALIK GÖSTERİMİN KAREKÖKÜ


 
 

Genelde, ondalık gösterimin karekökünü alırken, önce karekök içerisindeki ondalık gösterimi kesre dönüştürüyoruz. Bu dönüşümü nasıl yaptığımız hatırlamak için bu bağlantıdaki ayrıntılı konu anlatımını okuyabilirsiniz.

Eğer elde edeceğimiz kesrin paydasında 10'un kuvveti olan bir sayı bulunmasını istiyorsak, yapmamız gereken şeyler basitçe

  • Ondalık gösterimdeki virgülü kaldırıp paya yazmak ve
  • Virgülden sağındaki rakam kadar sıfırı paydaya yazıp, bu sıfırların başına 1 koymaktır.

1,21'i kesre dönüştürelim.

 
  • 1,21'in virgülsüz hali 121'dir. Bu sayıyı paya yazıyoruz.
  • Virgülün sağında 2 rakam (sırasıyla 2 ve 1) olduğu için paydaya 10'un 2 sıfırlı kuvveti olan 100'ü yazıyoruz.

Bu işlemleri yaptığımızda karşımıza,

...

kesri çıkıyor.

Verilen ondalık gösterimi kesre dönüştürdükten sonra tek yapmamız gereken, elde ettiğimiz kesrin karekökünü almak olacaktır.

 
 

Eğer elde ettiğimiz kesri ondalık gösterime dönüştürmek istiyorsak, bu bağlantıdaki bilgileri kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

  • ... ... ... ... ...

  • ... ... ... ... ...

  • ... ... ... ... ...

  • ... ... ... ... ...
 
 

Aşağıdaki sayıları karekök dışına çıkaralım.

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) 1,2, b) 0,15, c) 2,5, d) 0,2, e) 0,5, f) 2,1, g) 0,17