KAREKÖKLÜ SAYILAR

DERS-7 KAREKÖKLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA


Kareköklü iki sayıyı toplarken, kök içerisindeki değerler aynıysa, kök dışındaki sayıları toplar ve kökü aynı bırakırız.

... ...

 

Çıkarma işlemini de toplamaya benzer şekilde yapabiliriz.

... ...

... ... ...

... ... ...

 

... ... ...

... ... ...

 

İçeirisinde kareköklü ifadeler olan bir toplama veya çıkarma işlemi düşünelim. Eğer karekök içine alma veya kökten çıkarma işlemleri ile kök içerisindeki sayıları eşitleyemiyorsak, ifadeleri işlem yapmadan olduğu gibi bırakabiliriz.

Örneğin, ... işleminde yukarıdaki kuralı uygulayamayacağımız için olduğu gibi bırakmalıyız.

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) ... ...

b) ... ...

c) ... ...


BU KONU İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Bir karınca ... metrelik bir yolun ... metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

Yolun tamamı ... ... metredir.

Karıncanın gittiği yol ... ... metredir.

Geriye kalan yol, ... ... metredir. Cevap D


(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

... ...

... ...

... ...

Yukarıdaki, eşitlikleri işlemde yerine yazarsak, ... ... ... sonucunu buluruz. Cevap:C


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

... ...

Bu eşitliğe göre ... yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

... ...

... ...

Yukarıdaki eşitlikleri yerine yazarsak,

... ...

olduğunu ve ... olduğunu buluruz. Cevap:B


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm:

... ...

...

... ...

Yukarıdakileri işlemde yerine koyarsak,

... ... ... ...

sonucu çıkar. Cevap:D


Alıştırmaların Cevapları

Alıştırmalar-1

a) ..., b) ..., c) ...