8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 23-KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 1-KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA


 
 

HATIRLATMA

...

... ifadesini ortak ... parantezine alarak, ... şeklinde de yazabildiğimizi hatırlayalım. Bunu yapabilmemizin nedeni, ... ve ... çarpımlarının ikisinde de "..." ortak çarpanının bulunmasıdır.

... formundaki bir sayıyı, ... ve ... sayılarının çarpımı olarak düşünürsek, bazı kareköklü ifadeler için de ortak paranteze alma işlemini yapabildiğimizi görürüz.

 
 

...

toplamındaki

  • ilk terim, ... ile ...'in çarpımıdır.
  • ikinci terim, ... ile ...'in çarpımıdır.

Bu terimlerin ikisinde de ... çarpanı bulunmaktadır. Eğer bu ifadeyi ... parantezine alırsak,

...

ifadesini elde ederiz. Parantez içerisindeki işlemi yaptığımızda, sonucun ... olduğunu görebiliriz.

Kareköklü kısımları aynı olan iki ifadeyi topladığımızda, yine kareköklü bir ifade elde ederiz. Toplam sonucunu bulabilmek için

  • Karekök dışındaki sayıları toplar, karekök dışına yazarız.
  • Kareköklü kısmı aynı bırakırız.
 
 
Kareköklü iki sayıyı toplama

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

a) ... ... =...      b) ... ... =...      c) ... ... =...      d) ... ... =...

CEVAPLAR

 

Yukarıdaki kural, üç veya daha fazla kareköklü sayının toplamında da geçerlidir. Burada önemli olan şey, kareköklü kısımların aynı olmasıdır.

...

toplamının sonucunu bulalım.

 

Toplanan tüm sayıların kareköklü kısımlarının aynı olduğunu görüyoruz. Bu sayıları ... parantezine alırsak, işlemi

...

haline dönüştürebiliriz. ( ... olduğunu unutmayalım.)

Parantez içerisindeki toplamayı yaptığımızda, sonucun ... olduğunu görebiliriz.

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

a) ... ... ... ... =...      b) ... ... ... ... =...      c) ... ... ... =...      d) ... ... ... =...

CEVAPLAR

 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) ..., b) ..., c) ..., d) ...

 

Alıştırmalar-2

a) ..., b) ..., c) ..., d) ...