8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 14-KESİRLİ SAYILARIN KUVVETLERİ


 
 

Daha önce tam sayıların kuvvetlerinin nasıl alındığını öğrenmiştik. Şimdi ise kesirli sayılar için üs alma işlemini öğreneceğiz.

KESİRLİ SAYILARIN POZİTİF KUVVETLERİ

Kesirli bir sayı için (tam sayılarda olduğu gibi) üs değeri, bize bu kesirli sayının kaç kere çarpıldığını gösterir.

  • ... ... ... ... ...
  • ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  • ... ... ... ... ... ... ...
 
 

Kesirli sayının kuvvetini, pay ve paydanın kuvveti şeklinde yazabiliriz.

  • ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  • ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Genel olarak, ..., ... ve ... sayıları için

... ... ...

eşitliği doğrudur. Yalnız, ... tanımlı olmadığı için, bu eşitlikte ... sayısı ...’a eşit olmamalıdır.

 
 

KESİRLİ SAYILARIN NEGATİF KUVVETLERİ

Kesirli Kuvvet

Kesirli bir sayının negatif bir kuvvetini almak için, payla paydanın yerini değişip, üs değerini pozitif hale getirebiliriz.

... ... ...

... ... ...

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki tekrarlı çarpımları üslü gösterime dönüştürelim.

a) ... ... ... ... ... ... .....

b) ... ... ... ... ... ... ... ... .....

c) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

d) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

CEVAPLAR

Alıştırmaların Cevapları


Alıştırmalar-1

a) ..., b) ... veya ..., c) ..., d) ...

Sorulara Dön