8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 13-TAM SAYILARIN NEGATİF KUVVETLERİ


 
 

Daha önceki derslerde pozitif ve negatif tam sayıların pozitif kuvvetlerini almayı öğrenmiştik. Bu derste ise, hem pozitif hem de negatif sayıların negatif kuvvetlerinin nasıl alındığını öğreneceğiz.

Negatif Kuvvet

Üslü gösterimdeki üs, tabanın kaç tanesinin birbiri ile çarpıldığını gösterir. Üslü bir sayıyı kendi tabanı ile çarparsak, çarpılan taban sayısını 1 arttırmış oluruz. Bu nedenle, üslü bir sayıyı kendi tabanı ile çarpmak, üssü 1 arttırmakla aynı şeydir. Örneğin, ..., ...

Benzer şekilde, eğer üslü bir sayıyı kendi tabanına bölersek, üs değerini 1 azaltmış oluruz. . Örneğin, ... ve ....

Eğer, bu sayıyı kendi tabanına bölmeye devam edersek, belli bir adımdan sonra kuvvet negatif olur. Örneğin, ... ... ve ... ...'dir.

Genel olarak, ... ve ... gerçek sayıları için, ... sıfırdan farklıysa

...

olur. Negatif ve pozitif tüm ... tam sayıları için bu kural geçerlidir.

Negatif Kuvvet

Şimdi, bu formülü ...'nin farklı değerleri ve ... için deneyelim:

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

....

 
 

... için ise, aşağıdaki değerleri elde ederiz.

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri ise negatiftir.

Örneğin, ...'nin üssü bir çift sayıdır ve değeri pozitiftir. ...'ün üssü ise tek sayıdır ve değeri negatiftir.

 

1’İN NEGATİF KUVVETLERİ

Herhangi bir ... doğal sayısı için

... ...

olduğu için, 1’in tüm negatif kuvvetleri 1’e eşittir.

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 

-1’İN NEGATİF KUVVETLERİ

-1'in kuvveti çift sayıysa

... ...

sonuç 1 çıkar.

-1'in kuvveti tek sayı ise,

... ...

sonuç -1 çıkar.

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Aşağıdaki üslü gösterimlerin değerlerini bulalım.

a) ...........

b) ..........

c) ..........

d) ..........

e) ..........

f) ..........

g) ..........

CEVAPLAR - ÇÖZÜMLER

 
 

Alıştırmaların Cevapları


Alıştırmalar-1

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ...

Alıştırmalar 1'in Çözümleri

Sorulara Dön