8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 13-TAM SAYILARIN NEGATİF KUVVETLERİ


 
 

Önceki derslerde pozitif ve negatif tam sayıların pozitif kuvvetlerini almayı öğrenmiştik. Bu derste ise, hem pozitif hem de negatif sayıların negatif kuvvetlerinin nasıl alındığını öğreneceğiz.

Negatif Kuvvet

Üslü gösterimdeki kuvvet, tabandaki sayıdan kaç tanesinin birbiri ile çarpıldığını gösterir. Bu nedenle üslü bir sayıyı kendi tabanı ile çarptığımızda, çarpılan taban sayısını (veya kuvveti) 1 arttırmış oluruz. Örneğin, 520, 20 tane 5'in çarpımına eşittir. Bu sayıyı 5 ile çarparsak, 21 tane 5'in çarpımını veya 521 sayısını elde ederiz.

Benzer şekilde, üslü bir sayıyı kendi tabanına böldüğümüzde, kuvveti 1 azaltmış oluruz. . Örneğin, 520, 20 tane 5'in çarpımına eşittir. Bu sayıyı 5'e bölersek, sonuç 19 tane 5'in çarpımına veya 519'a eşit olur.

Üslü bir sayıyı kendi tabanına bölmeye devam edip, her adımda kuvvetten 1 çıkarırsak, belli bir adımdan sonra negatif kuvvetlerle karşılaşmaya başlarız. Örneğin, 50'ı 5'e böldüğümüzde 5–1; 5–1'i 5'e böldüğümüzde 5–2 elde ederiz.

 • 5–1 sayısı, 50 = 1'in 5'e bölümüne veya ...'e eşittir.

  ... ...

 • 5–2 sayısı ise, 5–1 = ...'in 5'e bölümüne veya ...'ye eşittir.

  ... ...

Genel olarak, ... ve ... gerçek sayıları için, ... sıfırdan farklıysa

...

eşitliğini yazabiliriz. Negatif ve pozitif tüm ... tam sayıları için bu kural geçerlidir.

Negatif Kuvvet

Şimdi, bu formülü 2'nin ve –2'nin kuvvetlerini bulmak için kullanalım.

NEGATİF KUVVETLER
Kuvvet 2'nin kuvvetleri –2'nin kuvvetleri
–1 ... ... ... ...
–2 ... ... ... ...
–3 ... ... ... ...
–4 ... ... ... ...
–5 ... ... ... ...
–6 ... ... ... ...
–7 ... ... ... ...
 
 

Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri ise negatiftir. Yukarıdaki tabloda pozitif sayılar kırmızıyla ve negatif sayılar maviyle gösterilmiştir.

Örneğin, (–2)–2'nin kuvveti çift bir sayıdır ve değeri pozitiftir; (–2)–3'nin kuvveti ise tek bir sayıdır ve değeri negatiftir.

 • ... ... (Taban pozitif, sonuç da pozitif.)
 • ... ... ... (Taban negatif, kuvvet tek, sonuç negatif.)
 • ... ... (Taban negatif, kuvvet çift, sonuç pozitif.)
 

1’İN NEGATİF KUVVETLERİ

1'in tüm negatif kuvvetleri 1'e eşittir. Bunu, yukarıdaki formülde a yerine 1 koyarak görebiliriz.

... ...

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 

–1’İN NEGATİF KUVVETLERİ

–1'in çift kuvvetleri 1'e eşittir.

... ... (n bir çift sayıysa)

–1'in tek kuvvetleri –1'e eşittir.

... ... (n bir tek sayıysa)

 • ...... (Kuvvet tek, sonuç –1.)
 • ...... (Kuvvet çift, sonuç 1.)
 • ...... (Kuvvet tek, sonuç –1.)
 • ...... (Kuvvet çift, sonuç 1.)

Aşağıdaki üslü gösterimlerin değerlerini bulalım.

a) (–6)–2 = .....

b) (–2)–3 = .....

c) 5–1 = .....

d) 10–2 = .....

e) (–1)–3 = .....

f) 1–9 999 999 999 999 = .....

g) (–1)–8 768 765 = .....

CEVAPLAR - ÇÖZÜMLER

 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) ..., b) ..., c) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ...

Alıştırmalar 1'in Çözümleri

Sorulara Dön