ÜSLÜ SAYILAR

DERS-1 POZİTİF TAM SAYILARIN KUVVETLERİ (ÜSLERİ)-BÖLÜM 2

Şu anda 2. bölümdesiniz. Bu dersin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

(BÖLÜM 1) ♦ (BÖLÜM 2) ♦ (BÖLÜM 3)(BÖLÜM 4)


ÜSLÜ SAYILARIN OKUNUŞU

Üslü sayılar iki şekilde okunabilir. Bu okunuşlardan istediğimizi tercih edebiliriz.

1. Okunuş

İlk çeşit okunuşta, tabandaki sayı okunduktan sonra “ÜSSÜ” kelimesi söylenir. Son olarak üs okunur.

  • ... : “üç ÜSSÜ dört
  • ... : “dört ÜSSÜ on iki
  • ... : “sekiz ÜSSÜ sıfır
  • ... : “sıfır ÜSSÜ üç

2. Okunuş

İkinci seçenekte, tabanın kaçıncı kuvvetinin alındığı belirtilir.

  • ... : “üçün dördüncü KUVVETİ
  • ... : “dördün on ikinci KUVVETİ
  • ... : “sekizin sıfırıncı KUVVETİ
  • ... : “sıfırın üçüncü KUVVETİ

Yukarıdakilere ek olarak, bir sayının ikinci ve üçüncü kuvvetleri için özel bir okunuş daha bulunmaktadır.

  • ... : “üçün KARESİ
  • ... : “dördün KÜPÜ

Alıştırmalar-4

Aşağıdaki üslü sayıların okunuşlarını iki şekilde de yazalım.

Sayı 1. Okunuş 2. Okunuş
...
...
...
...
...
...

CEVAPLAR


ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-4

Sayı 1. Okunuş 2. Okunuş
... beş üssü altı beşin altıncı kuvveti
... otuz üssü sıfır otuzun sıfırıncı kuvveti
... altı üssü on üç altının on üçüncü kuvveti
... yüz üssü yüz yüzün yüzüncü kuvveti
... elli üssü bir ellinin birinci kuvveti
... sıfır üssü yirmi dört sıfırın yirmi dördüncü kuvveti

Sorulara Dön

Şu anda 2. bölümdesiniz. Bu dersin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

(BÖLÜM 1) ♦ (BÖLÜM 2) ♦ (BÖLÜM 3)(BÖLÜM 4)