8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 19-RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILAR

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


 
 

RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILARLA İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2015-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayıdır?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

 

Çözüm:

B seçeneğindeki sayı devirli bir sayıdır. Tüm devirli sayılar rasyoneldir

C seçeneğindeki ifade 2’ye eşittir. Tam sayılar rasyoneldir.

D seçeneği rasyonel sayının tanımındaki ... formundadır. Bu nedenle rasyoneldir.

Rasyonel olmayan (irrasyonel olan) tek sayı A seçeneğindedir. Karekök içerisindeki sayı tam kare olmadığı için bu sayı irrasyoneldir.

Cevap: A


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Q rasyonel sayılar kümesini,

Z tam sayılar kümesini,

I irrasyonel sayılar kümesini ve

N doğal sayılar kümesini göstermektedir.

Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur?

A) Q ve I

B) I ve Z

C) Z ve Q

D) I ve N

 

Çözüm:

Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimi gerçek sayılar kümesini verir.

Cevap: A


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanı değildir?

A) Tam sayılar Kümesi

B) İrrasyonel Sayılar Kümesi

C) Rasyonel Sayılar Kümesi

D) Doğal Sayılar Kümesi

 

Çözüm:

... olduğu için hem tam sayı, hem doğal sayı, hem de rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıların hiçbiri irrasyonel sayılar kümesinde değildir.

Cevap: B