8. SINIF MATEMATİK-KAREKÖKLÜ SAYILAR

KONU 18-TAM KARE SAYILAR VE KAREKÖK

ÖIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


 
 
 

TAM KARE SAYILAR VE KAREKÖKLERİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Çözüm:

15 ile 75 arasındaki tam kare sayılar 16, 25, 36, 49 ve 64'tür. Verilen sayılar arasında toplam 5 tam kare sayı olduğunu görüyoruz.

Cevap:C


 
 

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Babası Ali'ye ekim ayının yalnızca tam kare sayı olan günlerinde yirmişer lira harçlık vermiştir. Ali, ekim ayında toplam kaç lira harçlık almıştır?

A) 40

B) 60

C) 100

D) 120

Çözüm:

Ekim ayının günleri 1 ile 31 arasındadır. Bu sayılar arasındaki tam kare sayılar: 1, 4, 9, 16 ve 25'tir. Ekim ayında 5 tam kare sayı olduğu için, Ali toplam 5 gün harçlık almıştır. Günde 20 lira aldığına göre, toplamda 100 lira almıştır.

Cevap:C


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

Birler basamağı 9 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

Çözüm:

Üç basamaklı tam kare sayılardan en küçüğü ... ve en büyüğü ...'dir. Tam kare sayıları incelediğimizde, yalnızca birler basamağında 3 ve 7 olan sayıların karelerinin birler basamağının 9 olduğunu görebiliriz. Bu nedenle, 13, 17, 23 ve 27 sayılarının kareleri bu şartlara uyar. Cevap 4.

Cevap:A


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir?

A) 12x48

B) 50x18

C) 24x54

D) 75x15

Çözüm:

Bu soruyu bir kaç farklı yoldan çözebiliriz. Örneğin, her bir seçeneği çarpanlarına ayırıp, tam kare olup olmadığına bakabiliriz. Bir sayının asal çarpanlarının kuvvetlerinin tümü çiftse, bu sayı bir tam karedir.

A: ...... üsler çift olduğu için tam karedir.

B: ...... üsler çift olduğu için tam karedir.

C: ...... üsler çift olduğu için tam karedir.

D: ...... üslerin tümü çift olmadığı için tam kare değildir.

Cevap:D