ÜÇGENLER

DERS 5 PİSAGOR BAĞINTISI


İç açılarından biri ... olan üçgene, dik üçgen denir.

Dik Üçgen-Pisagor Bağıntısı

Bir dik üçgende ...'lik açının karşısındaki kenara hipotenüs ismi verilir.

 

Bir dik üçgenin kenar uzunlukları,

...

eşitliğini sağlar. Bu eşitliğe, Pisagor bağıntısı ismi verilir.

 

Eğer bir üçgenin kenar uzunlukları,

...

eşitliğine uyuyorsa, bu üçgen bir dik üçgendir.

 

BU KONU İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2015-2016 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

TEOG Çıkmış Soru 1

Şekildeki EBAD ve KLCB karelerinin alanları sırasıyla 64 cm2 ve 225 cm2 dir.

[EC] ... [AK ] olduğuna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 15

B) 17

C) 21

D) 23

Çözüm:

EBAD karesinin bir kenarı ... cm ve KLCB karesinin bir kenarı ... cm’dir. Buna göre, üçgenin AB kenarı 8 cm ve BC kenarı 15 cm’dir. Hipotenüsü bulabilmek için Pisagor bağıntısını kullanırız.

|AC| ... ... ... ... cm bulunur. Cevap B.


(2014-2015 TEOG 2. Dönem Sınav Sorusu)

Uzunluğu 15 cm olan [AB]’na, B noktasından dik olarak çizilen [BC]’nın uzunluğu 8 cm’dir.

Buna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 15

B) 17

C) 19

D) 21

Çözüm:

Soruda aşağıdaki üçgenin hipotenüs uzunluğu sorulmaktadır.

TEOG Çıkmış Soru 2 Çözüm

|AC|= ... ... ... ... cm bulunur. Cevap B.


(2014-2015 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

TEOG Çıkmış Soru 3

Şekildeki ABCD ve FECG karedir. A(ABCD)=144 cm2 ve A(FECG)=25 cm2 olduğuna göre, |EB| kaç santimetredir?

A) 11

B) 13

C) 15

D) 17

Çözüm:

A(ABCD) = 144 olduğundan |BC| = ...’dir.

A(FECG) = 25 olduğundan |EC| = ...’tir.

EB doğru parçası, ECB üçgeninin hipotenüsü olduğundan,

|EB| = ... ... ... ...

bulunur. Cevap:B.