8. SINIF MATEMATİK-ÜSLÜ SAYILAR

KONU 15-ÜSLÜ SAYILARLA İŞLEMLER

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ-6


 
 
 
ÇIKMIŞ SORU SAYISI
Soru Sayısı
2013-2014 9
2014-2015 8
2015-2016 7
2016-2017 8
2017-2018 0
2018-2019 1
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

a = 24 ve b = 54 olduğuna göre a . b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 74
B) 104
C) 108
D) 1016
 

Çözüm:

a ve b için verilen üslü ifadelerin kuvvetleri aynı olduğu için tabanlarını çarpar, kuvvetlerini aynı bırakırız.

a . b = 24 . 54 = (2 . 5)4 = 104

CEVAP: B


 
 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

Üslü sayılarla işlemler- 2016-2017 teog 1. dönem sorusu

Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. Terazinin bir kefesinde 83 gramlık bir kütle, diğerinde 2x gramlık bir kütle bulunmaktadır.

Buna göre x kaçtır?

A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
 

Çözüm:

Terazi dengede olduğuna göre sol ve sağ kefedeki ağırlıkların aynı olması gerekir.

83 = 2x

8 yerine 23 yazarsak, eşitliğin solundaki sayının 83 = (23)3 = 23 . 3 = 29'a eşit olduğunu görürüz. Eşitliğin solunda ve sağında aynı tabana sahip üslü ifadeler elde ettiğimiz için kuvvetlerin de eşit olması gerekir.

9 = x

CEVAP: C


 
 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

  • Paydaki üslü ifadelerin çarpımı 104 . 10–5 = 104 – 5 = 10–1'dir.
  • Paydadaki üslü ifadelerin çarpımı ise 105 . 10–4 = 105 – 4 = 101'dir.

Bu sonuçları pay ve paydaya yazdığımızda ... kesrini elde ederiz.

Paydaki 10–1'i paydaya 101 olarak atarsak,

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: A


 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

327 sayısı 273 sayısının kaç katıdır?

A) 330
B) 321
C) 318
D) 39
 

Çözüm:

27 = 33 olduğu için 273 = (33)3 = 33 . 3 = 39'dur.

327'yi 39'a bölerek istenilen sonucu elde edebiliriz.

... ...

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir eşit kollu terazinin sol kefesinde 273 gramlık bir kütle, sağ kefesinde 17 gramlık bir kütle bulunmaktadır.

Buna göre bu terazinin denge durumuna gelmesi için sağ kefesine kaç gramlık bir kütle daha konulmalıdır?

A) 44
B) 43
C) 42
D) 4
 

Çözüm:

Terazinin dengelenmesi küfelerde eşit miktarda ağırlıkların olması gerekir. Bu nedenle sağ kefeye 273 – 17 = 256 gramlık bir kütlenin daha konulması gerekir.

256'yı asal çarpanlarına ayırırsak, 8 tane 2'nin çarpımına eşit olduğunu görebiliriz. Tüm seçenekler 4 tabanında verildiğine göre, çarpanları ikişerli gruplayarak 256'nın aynı zamanda 4 tane 4'ün çarpımına eşit olduğunu görebiliriz. 4 tane 4'ün çarpımı ise 44'e eşittir.

256'nın çarpanları

CEVAP: A