ÜSLÜ SAYILAR

ÜSLÜ SAYILARLA İŞLEMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ


Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

(2014-2015 TEOG 1. Dönem Sorusu)

... ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm: ... ifadesinde, iki üslü sayının çarpımını görüyoruz. Tabanların veya üslerin eşit olduğu durumlarda bu konuda öğrendiğimiz eşitliklerden birini kullanmamız gerekir. Yalnız ... ifadesinde tabanların da üslerin de eşit olmadığını görüyoruz. ... yerine, eşiti olan ... sayısını yazarsak,

...

üsleri eşit iki sayının ( ... ve ...) çarpımı ile karşılaşırız. Üsleri eşit sayıları kendi arasında çarpıp, ortak üssü bu çarpıma kuvvet olarak yazabiliriz. ... ... olduğu için,

... ... ... ...

sonucunu buluruz.

CEVAP: A


(2014-2015 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısının ...’e bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm: Bizden istenilen şey,

... ...

işleminin sonucudur. ... olduğundan, ... ... eşitliğini kullanabiliriz.

... ...

Son olarak, paydaki ...’yı paydaya ... olarak alırsak,

... ... ...

sonucunu buluruz.

CEVAP: A


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

... işleminin sonucu kaçtır?

A) 1

B) 3

C) 9

D) 81

Çözüm: Paydaki 27'nin yerine ... yazarsak, kesrin payı ... ... olur.

...

Paydadaki ...'ü ise, paya ... olarak alırsak,

... ... ... ...

sonucunu buluruz.

CEVAP: B


(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

... tane kalemin tamamı, ... boş kutuya eşit sayıda yerleştirildiğinde her bir kutuda kaç kalem olur?

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

Çözüm: ... kalem ... kutuya, her bir kutuya ... kalem düşecek şekilde paylaştırılır. Paydadaki ... ile paydaki ...'yı sadeleştirdiğimizde, kutu başına ... kalem buluruz. Yalnız, ...'in kuvvetleri biçiminde yazılan C ve D şıklarında bu cevap olmadığı için, ......'in kuvveti şeklinde yazmalıyız. ...'dir.

CEVAP: B