KAREKÖKLÜ SAYIYI $a\sqrt{b}$ BİÇİMİNDE YAZMA - KONU TESTİ-1

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi $\sqrt{44}$ ifadesine eşittir?

SORU 2

Soru 2: Alanı $120$ cm2 olan bir karenin bir kenarı kaç santimetredir?

SORU 3

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi $\sqrt{72}$'ye eşit değildir?

SORU 4

Soru 4: $\sqrt{600}$ sayısı, $a$ ve $b$ tam sayılar olmak üzere, $a \sqrt{b}$ biçiminde yazıldığında $b$'nin en küçük değeri için $a$ sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5

Soru 5: $a$ ve $b$ tam sayı olmak üzere, $\sqrt{180}$ ifadesi $a\sqrt{b}$ şeklinde yazıldığında, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle $b$'nin çarpanıdır?

SORU 6

Soru 6: $a$ tamsayısı için $a\sqrt{3}$ aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

SORU 7

Soru 7: $a$ ve $b$ tamsayıları için, $\sqrt{128}$'in $a\sqrt{b}$ biçiminde yazımlarında, en büyük ve en küçük $b$ değerleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8

Soru 8: Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

SORU 9

Soru 9: Alanı $90$ metrekare olan kare şeklindeki bir arazinin, bir kenarı kaç metredir?

SORU 10

Soru 10: $2\sqrt{18}$ aşağıdakilerden hangisine eşittir.

Yukarı Çık