Sınıf 8TESTLERKONU 20 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

KAREKÖKLÜ BİR SAYIYI ... BİÇİMİNDE YAZMA

KONU TESTİ-1

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ...'e eşittir?

SORU 2

... ile ... arasında kaç tam sayı vardır?

SORU 3

... sayısının ... şeklinde yazılışları arasında ...'nın alabileceği en yüksek değer aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4

... ve ... asal sayılar ise, aşağıdakilerden hangisi ... şeklinde yazılabilir?

SORU 5

... bir asal sayı, ... ve ... birer tam sayıdır.

...'nin karekökü ... ise, ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 6

... aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

SORU 7

Kenar uzunlukları 15 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenle aynı alana sahip bir karenin kenar uzunluğu kaç santimetredir?

SORU 8

... ise ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 9

... eşitliğindeki ... aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 10

..., ..., ... ve ... asal sayılardır.

Buna göre ... ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık