ARALARINDA ASAL SAYILAR - KONU TESTİ-1

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asaldır?

SORU 2

Soru 2: Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asaldır?

SORU 3

Soru 3: 12 sayısı ile tek basamaklı kaç sayı aralarında asaldır?

SORU 4

Soru 4: Aralarında asal olan iki sayma sayısının çarpımı 75 ise, bu sayıların toplamı en fazla kaç olabilir?

SORU 5

Soru 5: X ve Y aralarında asal tek basamaklı sayılar ise, X+Y'nin alabileceği en yüksek değer aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6

Soru 6: 1'den büyük ve aralarında asal X ve Y sayıları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

SORU 7

Soru 7: Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asal değildir?

SORU 8

Soru 8: 12 ile aşadaki sayılardan hangisi ile aralarında asaldır?

SORU 9

Soru 9: 12, 18 ve $a$ aralarında asal sayılar ise, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 10

Soru 10: X ve X+2 aralarında asal sayılar ise, X aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Yukarı Çık