Sınıf 8TESTLERKONU 10 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

ARALARINDA ASAL SAYILAR

KONU TESTİ-1

SORU 1

Ahmet ile Mehmet kendi aralarında bir tahmin oyunu oynamaktadır. Bu oyunda Ahmet 1'den 20'ye kadar bir tam sayı seçip, aklında tutmakta, Mehmet ise bu sayıyı tahmin etmeye çalışmaktadır. Her yanlış cevap geldiğinde, Ahmet, Mehmet'in tahmini ile kendi aklında tuttuğu sayının aralarında asal olup olmadıklarını Mehmet'e söylemektedir.

Mehmet: 15

Ahmet: Aralarında asal değil.

Mehmet: 6

Ahmet: Aralarında asal.

Ahmet ile Mehmet arasında yukarıdaki diyalog geçtiyse, Ahmet'in aklından tuttuğu sayının rakamları toplamı kaçtır?

SORU 2
EBOB EKOK Problemi-Sayma Problemi-test sorusu

Bir sayının sağındaki, solundaki, aşağısındaki ve yukarısındaki sayıları, bu sayının komşuları olarak tanımlayalım.

Yukarıdaki tabloda, her bir sayının her bir komşusu ile aralarında asal olabilmesi için X yerine yazılabilecek en büyük tek basamaklı sayı ile Y yerine yazılabilecek en büyük iki basamaklı sayının toplamı kaçtır?

SORU 3
  • 25 ile A aralarında asal olmayan sayılardır.
  • 16 ile B aralarında asal olmayan sayılardır.

A ve B tam sayıları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 4

X'in asal çarpanlarından biri 3 ise, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asaldır?

SORU 5
EBOB EKOK Gruplara Ayırma Problemi-test sorusu

ABCD ve CKLM birer karedir. |DL| = 12 cm ve |AB| ve |CK| uzunlukları, aralarında asal tam sayılardır.

Buna göre, ABCD ve CKLM karelerinin alanları arasındaki fark en az kaç cm2 olabilir?

SORU 6
EBOB EKOK Gruplara Ayırma Problemi-test sorusu

ACDB kenar uzunlukları tam sayı olan bir dikdörtgen ve AEFB bir karedir. ACDB dikdörtgeninin alanı ile AEFB karesinin alanı aralarında asal sayılardır.

ACDB dikdörtgeninin alanı 12 birim2 ise ECDF dikdörtgeninin alanı kaç birim2'dir?

SORU 7

12 ve X sayılarının kendi aralarında asal olduğu ve X sayısının 12'nin bir çarpanı olduğu biliniyorsa, 12 + X sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8

20 kişilik bir gruptaki öğrenciler kendi aralarında iki gruba ayrılacaktır.

Gruplardaki öğrenci sayıları aralarında asal olacaksa, bu sayıların çarpımı en az kaç olabilir?

SORU 9

X, bir sayma sayısı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 10

Bir grup sayı içerisinden seçilebilecek tüm sayı ikilileri kendi aralarında asalsa, bu sayı grubuna ikili-aralarında asal sayılar ismi verilir.

Buna göre, hangi seçenekte verilen sayılar ikili-aralarında asaldır?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık