ARALARINDA ASAL SAYILAR - KONU TESTİ-2

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asaldır?

SORU 2

Soru 2: Aşağıdaki sayı gruplarından hangisindeki sayılar aralarında asal değildir?

SORU 3

Soru 3: X'in asal çarpanlarından biri 3 ise, aşağıdaki sayı gruplarından hangisindeki sayılar aralarında asaldır?

SORU 4

Soru 4: 12, 24 ve X sayıları aralarında asalsa, X aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 5

Soru 5: 18 ve X aralarında asalsa, X aşağıdakilerden hangisi olamaz?

SORU 6

Soru 6: Bir X sayma sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

SORU 7

Soru 7: 12 ve X sayılarının kendi aralarında asal olduğu ve X sayısının 12'nin bir çarpanı olduğu biliniyorsa, 12+X sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8

Soru 8: 20 kişilik bir gruptaki öğrenciler kendi aralarında iki gruba ayrılacaktır. Gruptaki öğrenci sayıları aralarında asal olacaksa, bu sayıların çarpımı en az kaç olabilir?

SORU 9

Soru 9: Aralarında asal iki sayının EKOK'u 84'tür. Bu sayılardan biri 7 ise, diğer sayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 10

Soru 10: 2 sayısı ile tek basamaklı kaç sayı aralarında asaldır?

Yukarı Çık