Sınıf 8TESTLERKONU 2 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ASAL SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi asaldır?

B, C ve D seçeneklerinde verilen sayılar 1'in, kendisinin dışında 2'ye de kalansız bölünür. Bu sayılar asal değildir.

2 ise yalnızca 1'e ve kendisine tam bölündüğü için asaldır.

CEVAP: A

SORU 2

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal değildir?

12 sayısı 1 ve kendinin dışında 2, 3, 4 ve 6'ya kalansız bölünür. 12 asal değildir.

CEVAP: B

SORU 3

a, iki asal sayının çarpımına eşitse, bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  • A) 6'yı 2 × 3
  • C) 15'i 3 × 5
  • D) 21'i 3 × 7

şeklinde yazabiliriz. Yalnız 12=2 × 2 × 3 sayısını iki asal sayının çarpımı şeklinde yazamayız.

CEVAP: B

SORU 4

Asal sayılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi tüm asal sayılar için doğrudur?

A) Asal bir sayının iki katı asal olamaz. (Örneğin, 7'nin iki katı 14'tür ve 14 asal değildir.) → YANLIŞ

B) İki asal sayının toplamı bazı durumlarda asaldır. (Örneğin, 2 + 3=5.) Yalnız bu çoğunlukla doğru değildir. (Örneğin 3 + 7=10 sayısı asal değildir.) → YANLIŞ

C) 2 dışındaki tüm asal sayılar için bu ifade doğru olsa da 2 + 1=3 bir asal sayıdır. Bu seçenek tüm asal sayılar için doğru değildir. → YANLIŞ

D) Asal sayılardan sadece 2 çifttir. Diğer asal sayıların tümü tektir. → DOĞRU

CEVAP: D

SORU 5

Tek basamaklı kaç asal sayı vardır?

Tek basamaklı asal sayılar 2, 3, 5 ve 7'dir. Toplamda 4 tane tek basamaklı asal sayı vardır.

CEVAP: B

SORU 6

Tek basamaklı en büyük asal sayı ile, iki basamaklı en küçük asal sayının çarpımı hangisine eşittir?

Tek basamaklı en büyük asal sayı 7'dir.

Çift basamaklı en küçük asal sayı 11'dir.

Bu iki sayının çarpımı 77 yapar.

CEVAP: A

SORU 7
  • a ve b asal sayılardır.
  • a + b tek sayıdır.
  • b iki basamaklı bir sayıdır.

Yukarıda verilen bilgilere göre a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a + b'nin tek sayı olabilmesi için a veya b sayılarından birinin çift, diğerinin tek olması gerekir.

a ve b asal sayılar olduğu için, bu iki sayıdan çift olanın 2 olması gerekir. Çünkü asal sayılardan sadece 2 çifttir.

b iki basamaklı bir sayı olduğuna göre, 2 olan sayı a'dır.

CEVAP: A

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi asaldır?

20 ve 22 sayıları 2'ye; 21 sayısı 3'e tam bölünür. Seçeneklerdeki tek asal sayı 19'dur.

CEVAP: A

SORU 9

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal değildir?

33, kendisi ve 1'in dışında 3 ve 11'e bölündüğü için asal değildir.

CEVAP: D

SORU 10

Bir asal sayının çarpanlarının toplamı 38 ise bu sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Bir asal sayının iki çarpanı vardır: 1 ve kendisi. Eğer asal sayıya a dersek, çarpanları toplamı a+1 yapar. Eğer a + 1=38 ise a=37'dir.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık