BİLİMSEL GÖSTERİM - KONU TESTİ-2

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir gösterimdir?

SORU 2

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterime sahiptir?

SORU 3

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisindeki sayı bilimsel bir gösterimle ifade edilmemiştir?

SORU 4

Soru 4: $987$ $654$ $321$ sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5

Soru 5: $0,000012$ sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6

Soru 6: $763.10^{8}$ sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 7

Soru 7: Gümüşün özdirenci $158.10^{-10}\Omega. m$'dir. Gümüşün $100$ katı özdirence sahip bir maddenin özdirencinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 8

Soru 8: Afrikadaki bir bölgede, bir kırmızı karınca yuvasında ortalama 2 milyon karınca olduğu saptanmıştır. Buna göre, 120 kırmızı karınca yuvasındaki toplam karınca sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 9

Soru 9: Kirli bir su akıntısından alınan örneklerin $1$ santilitresinde $320$ $000$ gümüş iyonuna rastlanmıştır. $150$ santilitre hacmindeki bir deney tüpü, bu su ile doldurulduğunda, deney tüpündeki toplam gümüş iyonlarının sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur?

SORU 10

Soru 10: Bir karbon atomunda $6$ proton bulunmaktadır. Buna göre, $120.10^8$ karbon atomundan oluşan kristalize bir yapıdaki toplam proton sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarı Çık