Sınıf 8TESTLERKONU 1 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ÇARPAN NEDİR?

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 21’in çarpanıdır?

21'in çarpanları 1, 3, 7 ve 21'dir.

CEVAP: B

SORU 2

Aşağıdaki sayılardan hangisi 18’in çarpanlarından biri değildir?

18'in çarpanları 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. 4, 18'in bir çarpanı değildir.

CEVAP: C

SORU 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 15’in çarpanlarının tümü verilmiştir?

15'in çarpanları 1, 3, 5 ve 15'tir.

CEVAP: A

SORU 4

Hem 3 hem de 15’in çarpanı olan kaç sayı vardır?

  • 3'ün çarpanları: 1 ve 3'tür.
  • 15'in çarpanları: 1, 3, 5 ve 15'tir.

Bu çarpanlardan 1 ve 3'ün ortak olduğunu görüyoruz. Bu sayıların 2 çarpanı ortaktır.

CEVAP: C

SORU 5

8'in kaç çarpanı vardır?

8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8'dir. Toplam 4 çarpanı vardır.

CEVAP: C

SORU 6

12’nin çarpanı olup, 6’nın çarpanı olmayan kaç sayı vardır?

  • 12'nin çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir.
  • 6'nin çarpanları: 1, 2, 3, ve 6'dır.

12'nin çarpanı olup da, 6'nın çarpanı olmayan 2 sayı bulunmaktadır: 4 ve 12.

CEVAP: B

SORU 7

Bir sayının yalnızca 2 çarpanı varsa, bu sayı hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Tek sayıların 2'den fazla çarpanı olabilir. (Örneğin, 9'un çarpanları 1, 3 ve 9'dur.) → YANLIŞ

B) Çift sayıların 2'den fazla çarpanı olabilir. (Örneğin, 6'un çarpanları 1, 2, 3 ve 6'dır.) → YANLIŞ

C) Tek basamaklı bir sayının 2'den fazla çarpanı olabilir. (Örneğin, 9'un çarpanları 1, 3 ve 9'dur.) → YANLIŞ

D) Asal sayıların 2 çarpanı olur. → DOĞRU

CEVAP: D

SORU 8

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1'den büyük bir tam sayının kendisi ve 1, bu sayının çarpanlarıdır. Bu nedenle, 1'den büyük bir a tam sayısının çarpanları toplamı en az a + 1 olmalıdır. Bu sayı a'dan büyüktür. → DOĞRU

B) Bir asal sayının iki çarpanı vardır: 1 ve kendisi. Bu iki sayıyının çarpımı asal sayının kendisine eşittir. → DOĞRU

C) 2, asal olmayan tek sayıların (Ör. 9, 15, 21,...) çarpanı değildir. → YANLIŞ

D) 1'den büyük bir tam sayının kendisi ve 1, bu sayının çarpanlarıdır. Asal olmayan 1'den büyük tam sayıların bunların dışında farklı çarpanları da vardır. → DOĞRU

CEVAP: C

SORU 9

Tüm çarpanları 1, 2, 7 ve 14 olan sayı hangisidir?

Bir sayının en büyük çarpanı kendisidir. Bu nedenle en büyük çarpanı 14 olan sayı da 14'tür.

CEVAP: B

SORU 10

3, hangi seçenekteki sayıların tümünün çarpanıdır?

A) 3, 2'nin çarpanı değildir.

B) 3, 8'in çarpanı değildir.

C) 3, hem 9 hem 12 hem de 33'ün çarpanıdır.

D) 3, 22 ve 23'ün çarpanı değildir.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık