Sınıf 8TESTLERKONU 27 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

EŞOLASILIKLI OLAYLAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Salih'in de öğrencisi olduğu ortaokulda 16 sınıf ve her sınıfta 32 öğrenci vardır. Bir gezi için bu okuldan rasgele bir öğrenci seçilecektir.

Gezi için Salih'in seçilme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu okulda 16 = 24 sınıf ve her sınıfta 32 = 25 öğrenci vardır.

Okuldaki toplam öğrenci sayısı 24 . 25 = 29'dur.

29 öğrenci içinden Salih'in seçilme olasılığı ... 'dur.

CEVAP: D

SORU 2

Filiz'in 8 mavi ve bir miktar siyah tükenmez kalemi vardır.

Rasgele seçtiği bir kalemin siyah olma olasılığı 0,6 ise, Filiz'in kaç adet siyah tükenmez kalemi vardır?

Seçilen kalemin siyah çıkma olasılığı 0,6 ise, mavi çıkma olasılığı 1 – 0,6 = 0,4'tür. Siyah kalemlerin sayısına ... dersek, toplam çıktı sayısı ... olur. ... kalemden ... 'i mavi olduğu için seçilen kalemin mavi olma olasılığı ... çıkar. Bu sayıyı 0,4'e eşitlediğimizde ... 'nın 12'ye eşit olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D

SORU 3
Eşolasılıklı olaylar-test-Torbadan top seçme Sorusu

İçerisinde siyah ve kırmızı toplar bulunan bir torbaya 10 siyah top daha eklendiğinde, rasgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı iki katına çıkmaktadır.

Buna göre, siyah toplar eklenmeden önce bu torbada hangi renk toptan kaç tane olabilir?

Bu soruyu seçeneklerde verilen sayıları deneyerek çözelim.

A) Başlangıçta 5 siyah ve 15 kırmızı top varsa, bu torbadan çekilen rasgele bir topun siyah olma olasılığı ... 'tür. 10 siyah top eklendiğinde, bu olasılık ... olur. ... sayısı ... 'ün 2 katıdır.

İlk seçenekte doğru cevabı bulduğumuz için diğer seçenekleri denememiz gerekmez.

CEVAP: A

SORU 4
Eşolasılıklı olaylar-test-Harf Seçme Sorusu

TURUNCU kelimesini oluşturan harfler özdeş kağıtlara yazılarak bir torbaya atılmıştır.

Bu torbadan rasgele çekilen bir harfin U olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

TURUNCU kelimesi 7 harflidir ve bu harflerden 3'ü U'dur. Buna göre, torbadan çekilen harfin U olma olasılğı ... 'dir.

CEVAP: C

SORU 5
Eşolasılıklı olaylar-test-Kutudan top seçme Sorusu

Başlangıçta, A kutusunda 2 mavi ve 3 turuncu; B kutusunda 3 mavi ve 3 turuncu top vardır. C ve D kutuları ise boştur.

A kutusundan rasgele çekilen 2 toptan 1’i C, diğeri D kutusuna atılmıştır. Benzer şekilde, B kutusundan rasgele seçilen 2 toptan 1’i C ve diğeri D kutusuna atılmıştır.

Bu işlemlerden sonra D kutusundan rasgele çekilen bir topun turuncu çıkması imkânsız ve C kutusundan rasgele çekilen bir topun mavi çıkacağı kesinse, B kutusunda kalan toplar arasından rasgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soruda anlatılanlara göre, C ve D kutularında 2'şer top vardır.

  • D kutusundan rasgele seçilen bir topun turuncu çıkması imkânsızsa, D kutusundaki iki top da mavidir.
  • C kutusundan rasgele seçilen bir topun mavi çıkacağı kesinse, C kutusundaki iki top da mavidir.

Buna göre, B kutusundan C ve D kutularına toplam 2 mavi top atılmıştır ve geriye 1 mavi ve 3 turuncu top kalmıştır. Kalan toplar arasından rasgele seçilen birinin mavi olma olasılığı ... 'tür.

CEVAP: A

SORU 6
KİMYASAL KARIŞIMLAR
Madde 1 Madde 2 Bileşiğin Rengi
A B Kırmızı
B C Yeşil
A C Yeşil
B D Mavi
A D Yeşil
C D Kırmızı
 

A, B, C veya D kimyasallardan herhangi ikisi birbirine karıştırıldığında bu maddeler tepkimeye girerek yeni bir kimyasal madde oluşturmaktadır. Farklı maddeler karıştırıldığında oluşan bileşiklerin renkleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Gamze, B maddesi ile A, C ve D arasından rasgele seçtiği bir maddeyi karıştırarak bir bileşik elde etmiştir.

Ortaya çıkan maddenin yeşil olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki tabloda B maddesini içeren 3 bileşik (1., 2. ve 4. satırlarda) verilmiştir. Bu bileşiklerden sadece biri yeşildir. Buna göre, bileşiğin yeşil olma olasılığı ... 'tür.

CEVAP: B

SORU 7

Üzerinde 1’den 10’a kadar sayıların yazılı olduğu 10 özdeş top bir torbanın içerisine atılmıştır. Torbadan rasgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayının karekökü ... ile çarpılacaktır.

Çarpım sonucunun doğal sayı olma olasılığı yüzde kaçtır?

  • ... ve
  • ... 'tür.

Diğer sayıların karekökü ile yapılan çarpımlarda doğal sayı elde edilmez. 10 sayıdan 2'si verilen şartları sağladığı için aradığımız olasılık değeri ...  = % 20'dir.

CEVAP: B

SORU 8

Üzerinde 1’den n’ye kadar sayıların yazılı olduğu hilesiz bir zarın tek sayı gelme olasılığı çift sayı gelme olasılığından fazladır.

Buna göre, n aşağıdakilerden hangisi olabilir?

n sayısı çiftse, 1'den n'ye kadar olan doğal sayılar içinde eşit miktarda tek ve çift sayı bulunur. Yalnız, n tekse 1'den n'ye kadar olan sayılar içinde 1 tane fazla tek sayı vardır. Soruda verilenlere göre, n tek sayı olmalıdır. Sadece C seçeneğinde verilen sayı tektir.

CEVAP: C

SORU 9
Eşolasılıklı olaylar-test-Blok Devirme Sorusu

Batuhan, üzerinde 1’den 5’e kadar sayılar yazılı olan ahşap blokları üst üste koyarak, bir top ile bu blokları devirmeye çalışmaktadır. Top, bu bloklardan herhangi birine isabet ettiğinde, hem topun isabet ettiği blok hem de üzerindeki tüm bloklar devrilmektedir.

Batuhan atış yapmakta ustalaştığı için attığı her top, bloklardan birine isabet etmektedir. Attığı topun herhangi bir bloğa isabet etme olasılığı diğer bloklarınkine eşittir.

Buna göre, Batuhan’ın atışından sonra 4 numaralı ahşap bloğun devrilme olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

4 numaralı bloğun devrilmesi için Batuhan'ın 1, 2, 3 veya 4 numaralı bloklardan birini devrimesi gerekir. 5 bloktan 4'ü istediğimiz şartı sağladığı için aradığımız olasılık değeri ... 'tir.

CEVAP: D

SORU 10
Eşolasılıklı olaylar-test-Grafik Sorusu

İki köşesi A ve B noktalarında olan bir üçgenin üçüncü köşesi K, L, M, N ve O noktaları arasından eşit olasılıkla rasgele seçilecektir.

Bu üçgenin PRS üçgenine benzer olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Oluşturulabilecek üçgenlerden ABK ve ABN, PRS üçgenine benzerdir. Toplamda 5 üçgen oluşturulabildiğine göre, aradığımız olasılık değeri ... 'tir.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık