KAREKÖKLÜ SAYININ HANGİ TAM SAYILAR ARASINDA OLDUĞUNU BULMA - KONU TESTİ-2

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: $\sqrt{23}$ ile $\sqrt{123}$ arasında kaç tam sayı vardır?

SORU 2

Soru 2: $-\sqrt{40}$ ile $\sqrt{40}$ arasında kaç tam sayı vardır?

SORU 3

Soru 3: $\sqrt{75}$'ten büyük en küçük tamsayı ile $\sqrt{175}$'den küçük en büyük tam sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4

Soru 4: Aşağıdaki sayılardan hangisi $7$ ile $8$ arasındadır?

SORU 5

Soru 5: $-\sqrt{63}$'ten küçük en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6

Soru 6: $26-\sqrt{26}$ ifadesine en yakın tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 7

Soru 7: Bir akvaryumun hacmi $\sqrt{280}$ litredir. Eda, başlangıçta boş olan bu akvaryumun tamamını, 2 litre olan bir sürahi ile dolduracaktır. Her defasında musluktan suyu sürahiye doldurup, bu suyu akvaryuma boşaltmaktadır. Eda'nın bu işlemi bir defa gerçekleştirmesi için 10 metre yürümektedir. Eda'nın akvaryumu tamamen doldurabilmesi için en az kaç metre yürümesi gerekmektedir?

SORU 8

Soru 8: Daire şeklindeki bir koşu pisti 2 kilometre uzunluğundadır. Antremanda $\sqrt{93}$ kilometre koşan bir koşucu, pistte kaç tam tur atmıştır?

SORU 9

Soru 9: A noktasından $8$ kilometre uzaklıkta başlayan toprak yol, $1$ kilometre boyunca devam etmektedir. Toprak yolda bozulan bir araç, yola A noktasından başladıysa, bozulana kadar gittiği toplam yol aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 10

Soru 10: $\sqrt{35}$ ifadesi hangi iki tam sayı arasındadır?

Yukarı Çık