KAREKÖKLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME - KONU TESTİ-2

KALAN SÜRE: 
SORU 1

Soru 1: ${\sqrt{75}.\sqrt{18}\over \sqrt{6}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2

Soru 2: ${\sqrt{2}.\sqrt{3}.\sqrt{12}.\sqrt{18}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 3

Soru 3: ${\sqrt{63}\over \sqrt{a}}$'yı tam sayı yapan en küçük $a$ tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 4

Soru 4: $\sqrt{245}\sqrt{a}$ işlemini tam sayı yapan en küçük $a$ tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 5

Soru 5: ${\sqrt{243}\over \sqrt{3}}-{\sqrt{288}\over \sqrt{2}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 6

Soru 6: Çevresi $8.a.\sqrt{3}$ olan bir karenin alanı $108$ ise $a$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 7

Soru 7: Çevresi $\sqrt{80}$ cm olan bir karenin alanı kaç cm2'dir?

SORU 8

Soru 8: ${\sqrt{6}\over \sqrt{3}.\sqrt{2}}-{\sqrt{5}\sqrt{3}\over\sqrt{15}}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 9

Soru 9: Bir kenarı $\sqrt{15}$ olan bir dikdörtgenin alanı bir tam sayı ise, diğer kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

SORU 10

Soru 10: $\sqrt{216}$ cm'lik bir demir çubuk, $\sqrt{6}$'lık kaç parçaya ayrılabilir?

Yukarı Çık