Sınıf 8TESTLERKONU 23 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

... kilogram pirincin ... kilogramı kullanıldığında geriye kaç kilogramı kalır?

Problemde ... işleminin sonucu sorulmaktadır.

 • ... ...
 • ... ...

Çıkarma işlemindeki sayıların yerine yukarıda elde ettiğimiz ifadeleri koyduğumuzda, sonucun

... ... ...

olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 2

... ifadesi ... 'nin kaç katıdır?

... ... olduğu için çıkarma işleminin sonucu ... 'dır. Bu sayı ... 'nin ... ... katıdır.

CEVAP: D

SORU 3
Karekök toplama-test-kare sorusu

Alanı 24 metrekare olan kare şeklindeki bir alanın çevre uzunluğuna eşit bir çitin ... metresi kullanıldığında geriye kaç metresi kalır?

Karenin bir kenarı ... m ve çevresi ... m'dir. Eğer bu çitin ... metresi kullanılırsa, geriye ... ... metresi kalmış olur.

CEVAP: C

SORU 4

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Pay:

 • ... ...
 • ... ...

Yukarıdaki ifadeleri çıkarma işleminde yerine koyduğumuzda aşağıdaki sonucu elde ederiz.

... ...

Payda:

 • ...
 • ...

Yukarıdaki sonuçlara göre, paydanın değeri ... 'dir.

Sonuç

Pay ve payda için bulduğumuz değerleri yerlerine yazdığımızda, B seçeneğinde verilen sayıyı elde ederiz.

...

CEVAP: B

SORU 5

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ... 'e eşit değildir?

A) ... ... ... ... ...

B) ... ... ...

C) ... ... ... ... ...

D) ... ... ... ... ...

CEVAP: D

SORU 6

... ...

Yukarıdaki geometrik dizide her terim bir öncekinin ... katıdır.

Bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Bu dizinin ilk 10 terimi sırasıyla,

... ... ... ... ve ... 'dir.

Bu terimlerin toplamı ... yapar.

CEVAP: D

SORU 7
Karekök toplama-test-çevre sorusu

Yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir?

 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...

Bu sayıların toplamı

... ... ... ... ... 'dir.

CEVAP: A

SORU 8

En büyük sonucu veren işlem hangisidir?

A) ... ... ... ...

B) ... ... ... ...

C) ... ... ... ...

D) ... ... ... ...

En büyük sonucu B seçeneğindeki işlem veriyor.

CEVAP: B

SORU 9
Kareköklü sayı toplama gösterim-test-dikdörtgen sorusu

Yukarıdaki şekilde, ACDH ve GFBA birer dikdörtgendir.

|AB| = 3, |BC| = ... , |CD| = ... ve|EF| = ... olduğuna göre tüm şeklin toplam alanı hangisine eşittir?

Toplam alanı bulabilmek için şekli üç parçaya ayırabiliriz.

Kareköklü sayı toplama gösterim-test-dikdörtgen sorusu

Şimdi bu parçaların alanlarını bulalım.

 • A1: ... ...
 • A2: ...
 • A3: ... ...

Toplam Alan:

... ...

CEVAP: C

SORU 10
Karekök Toplama-test-bisiklet sorusu

Bir gösteri bisikleti A noktasından B noktasına kadar düz bir platform üzerinde hızını aldıktan sonra 3 m yarıçapında dairesel bir platformun içinde dönüp, C noktasına kadar yavaşlayıp, bu noktada durmuştur.

... sayısının yaklaşık olarak ... 'a eşit olduğunu düşünürsek, bu gösteri bisikletinin aldığı toplam yol hangisine eşit olur?

Toplam yol iki düz ve bir dairesel bölümden oluşuyor. Önce düz bölümlerin ve daha sonra da dairesel bölümün uzunluğunu bulalım.

|AB| uzunluğu:

... ... m

|BC| uzunluğu:

... ... m

Dairesel Bölüm:

Dairenin çevresi ... 'dir. ... yerine ... koyarsak, uzunluk ... m olur.

Toplam Uzunluk:

... ... ... m

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık