Sınıf 8TESTLERKONU 14 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

KESİRLİ SAYILARIN KUVVETLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

... ... ... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... kesrini sadeleştirdiğimizde, karşımıza ... kesri çıkar. İşlemde ... yerine ... yazarsak,

............

ifadesini elde ederiz. Kesrin kuvvetini pay ve paydaya dağıtırsak,

...

kesrini elde ederiz. Son olarak, paydadaki 23'ü paya 2–3 olarak çıkardığımızda doğru cevabın C seçeneğinde verildiğini görebiliriz.

CEVAP: C

SORU 2

... ... ise, ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

............

olduğundan, sorudaki eşitliğin sağlanabilmesi için a'nın 2'ye eşit olması gerekir.

CEVAP: B

SORU 3

(0,1)10 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... olduğundan,

......'dur.

CEVAP: A

SORU 4

... ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  • ... ve
  • ...'tür.

Bu ifadeleri işlemde yerine koyarsak,

...............

sonucunu buluruz.

CEVAP: D

SORU 5

a2=0,25 ise, a aşağıdaki hangisi olabilir?

.........olduğuna göre, ... veya ...'dir.

CEVAP: A

SORU 6

... aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

D seçeneğindeki kesirli ifadenin hem payı hem de paydası negatif olduğu için kesrin kendisi pozitiftir. Soruda verilen kesir ise negatiftir.

CEVAP: D

SORU 7
İlaç sorusu-kesirli kuvvet-test

Bir ilaç içerisindeki etken madde miktarı, üretim tarihinden itibaren her 2 yılda bir yarıya düşmektedir.

Ocak 2016'da üretilen ve içerisinde 1 mg etken madde bulunan bir ilacın Ocak 2032'deki etken madde miktarı miligram cinsinden aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir?

Etken madde miktarının 2 yılda bir yarıya düşmesi, bu miktarın geçen her iki sene için ... ile çarpılması anlamına gelmektedir. 2016 ile 2032 yılları arasındaki fark 2032 – 2016=16 yıldır. 16 yılın içinde, 16 ÷ 2=8 tane 2 yıllık periyot bulunmaktadır. Geçen her 2 yıl için başlangıçtaki etken madde miktarını ... ile çarpacağımız için 2032'deki etken madde miktarı 1 ile 8 tane ...'nin çarpımına veya kısaca ...'e eşittir.

CEVAP: A

SORU 8
Bisiklet sorusu-kesirli kuvvet-test

Umut, tepeler ve düz yollardan oluşan bir yolda bisiklet sürmektedir. A noktasından yolculuğa başlayan Umut'un hızı, bir tepeyi tırmanırken tırmanmaya başlamadan hemen önceki hızının ... katına düşmekte, bir tepeden inerken tepe noktasındaki hızının ... katına çıkmaktadır.

A noktasındaki hızı 32 km/s olan Umut'un B noktasındaki hızını km/s cinsinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Umut, A noktasından B noktasına giderken 2 defa tepe tırmanıp, 3 defa tepeden inmektedir. Bu nedenle 32'yi ... ve... ile çarpmamız gerekir.

CEVAP: B

SORU 9
Çarklar-kesirli kuvvet-test

Sude, soldaki daireden seçtiği sayıyı paya, ortadaki daireden seçtiği sayıyı paydaya yazarak bir kesirli gösterim oluşturmaktadır. Sağdaki daireden seçtiği sayıyı da bu kesirli gösterimin kuvveti olarak yazmaktadır.

Sude'nin bu şekilde oluşturabileceği değeri en küçük olan üslü ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir?

1'den küçük bir ifadenin pozitif kuvvetini aldığımızda değeri düşer. Kuvvet ne kadar yüksekse değeri de o kadar düşük olur.Bu nedenle, verilen sayılarla oluşturabileceğimiz en küçük kesri oluşturup, bu kesrin en yüksek kuvvetini alacağız.

Oluşturulabilecek en küçük kesir ...'tür. Seçebileceğimiz en yüksek kuvvet ise 4 olduğu için oluşturabileceğimiz en küçük sayı

... ... çıkar.

CEVAP: C

SORU 10
MAĞAZAALIŞ (TL)SATIŞ (TL)
A......
B......
C......
D......

Yukarıdaki tabloda dört farklı giyim mağazasının aynı gömleği alış ve satış fiyatları verilmiştir.

Bu tabloya göre, bir ceket satışından en fazla kâr elde eden firma hangisidir?

Mağazaların kâr miktarlarını bulabilmek için satış fiyatından alış fiyatını çıkarırız.

  • A) ... ...... TL
  • B) ... ...... TL
  • C) ... ...... TL
  • D) ... ...... TL

Bulduğumuz sayılardan en yükseği 4'tür.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık