Sınıf 8TESTLERKONU 13 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

TAM SAYILARIN NEGATİF KUVVETLERİ

KONU TESTİ-1

SORU 1

Kenar uzunlukları metre cinsinden verilen aşağıdaki dikdörtgenlerden çevresi en uzun olan hangisidir?

SORU 2

... ise, ... aşağdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?

SORU 3
Negatif Kuvvet-Fabrika Sorusu-test

Bir fabrikada çalışan kadınların sayısı, erkeklerin sayısına oranlandığında 3-2 sayısı elde edilmektedir.

Bu fabrikada toplam 90 çalışan varsa, bu çalışanların kaçı kadındır?

SORU 4

3-2'nin 3 katı, 3-4'ün 9 katından ne kadar fazladır?

SORU 5
Negatif Kuvvet-Otel Sorusu-test

Bir otel odasında televizyon, floresan lambalar ve klima dışında elektrikli bir cihaz bulunmamaktadır. Bu odanın toplam güç tüketimi 3 kW'tır.

Televizyonun harcadığı güç 2-2 kW, floresan lambaların harcadığı güç 2-1 kW ise, bu otel odasındaki klima ne kadar güç tüketmektedir?

SORU 6
Negatif Kuvvet-Üçgen Sorusu-test

Bir üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük olmalıdır. Bu şarta uymayan uzunluklarla üçgen oluşturulamaz.

Buna göre aşağıda verilen uzunluklardan hangileri ile üçgen oluşturulamaz?

SORU 7
  • (-2)-a pozitif bir sayıdır.
  • (-2)-a, (-1)-a'dan küçüktür.
  • a, 3'e kalansız bölünen bir tam sayıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre a'nın alabileceği en küçük değer hangisidir?

SORU 8
Negatif Kuvvet-Üçgen Sorusu-test

ABCD bir kare ve KLMN bir dikdörtgendir. |AB|=2-2 m ve |KL|=3-1 m'dir.

KLMN dikdörtgeninin alanı, ABCD karesinin alanının 4 katı ise, |KN| uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 9

... ve ... tam sayıları için, ... olduğuna göre ... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi pozitiftir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık