Sınıf 8TESTLERKONU 12 ➤ KONU TESTİ-1

SÜRE

15:00

NEGATİF TAM SAYILARIN KUVVETLERİ

KONU TESTİ-1

SORU 1
Üslü Sayılar, Taban ve Kuvvet-test sorusu

Üstteki listeden seçilen bir sayının tabana ve alttaki listeden seçilen bir sayının kuvvete yazılmasıyla elde edilebilecek en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 2

n pozitif bir tam sayı olmak üzere, n tane (–1)n'in toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz?

SORU 3

Aşağıdaki sayılardan hangisi negatiftir?

SORU 4

(–22) + (–2)2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 5
Üslü Sayılar, Taban ve Kuvvet-test sorusu

Aysel ve Merve dart oynamaktadır. Bu oyunda her bir oyuncu üç atış yapmakta ve bu atışlardan elde ettiği toplam puanı daha yüksek olan oyuncu kazanmaktadır. Oyunda kullanılan dart tahtasında içten dışa doğru sırasıyla kırmızı, siyah, yeşil, turuncu ve mavi bölgeler bulunmaktadır. Her bir bölgeye yapılan atış, önceden belirlenmiş bir puana karşılık gelmektedir. Bu puanlar aşağıda gösterilmiştir.

  • Kırmızı bölge: (–2)0 puan
  • Siyah bölge: (–2)1 puan
  • Yeşil bölge: (–2)2 puan
  • Turuncu bölge: (–2)3 puan
  • Mavi bölge: (–2)4 puan

Bu bölgelerden herhangi birine isabet etmeyen bir atışın puan değeri 0'dır. Aysel ilk iki atışında mavi ve yeşil bölgeleri tutturmuş; Merve ise, dart oklarından birini kırmızı ve diğerini siyah bölgeye isabet ettirmiştir.

Üçüncü atışlardan sonra Merve'nin kazandığı biliniyorsa, Aysel'in 3'üncü atışı, hangi bölgeye isabet etmiştir?

SORU 6
Üslü Sayılar, Taban ve Kuvvet-test sorusu

Yukarıdaki şekilde her bir kare bir sayıyı temsil etmektedir.

Bir sayı, bir alt satırındaki sayının -1 katı ve solundaki sayının -2 katı ise, ? yerine hangi sayı gelmelidir?

SORU 7

(–3)a pozitif bir tam sayı ise, a ile aşağıdaki sayılardan hangisi kesinlikle aralarında asal değildir?

SORU 8

Bir kodlama sisteminde, her bir kelimeye karşılık gelen bir sayı değeri bulunmaktadır. Bu sayı değeri, kelimeyi oluşturan harflere atanan sayıların çarpımı ile elde edilmektedir. Sesli harflerin her birine –2 ve sessiz harflerin her birine –1 sayısı atamaktadır.

Bu kodlamaya göre, aşağıdaki kelimelerden hangisinin sayı değeri –8'e eşit olur?

SORU 9

(–2)3 . (3)2 – (–1)8 . 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SORU 10

(–1)7 . (7)1 + 17 . (–7)1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Yeniden Başlat
Yukarı Çık