Sınıf 8TESTLERKONU 15 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

15:00

ÜSLÜ SAYILARLA İŞLEMLER

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Üslü sayılarla işlemler-test-tarla sorusu

Mustafa'nın dikdörtgen şeklinde bir tarlası vardır. Bu tarlanın kısa kenarı 23 metre ve uzun kenarı 24 metredir. Mustafa tarlasının ...'sine tahıl, ...'ine bakliyat ve geri kalanına domates ekecektir.

Mustafa'nın domates ekeceği alan kaç metrekaredir?

Bu tarlanın alanı 23 . 24=23 + 4=27=128 m2'dir.

Tahıl ekilen alan, ...=27 – 2=25=32 m2'dir.

Bakliyat ekilen alan, ...=27 – 3=24=16 m2'dir.

Domates için geriye kalan alan ise 128 – 32 – 16=80 m2'dir.

CEVAP: C

SORU 2

... aşağıdakilerden hangisine eşittir?

İşlemde 16 yerine bu sayıya eşit olan 24 ifadesini yazdığımızda, işlem

...

haline dönüşür. Paydaki tabanı eşit olan üslü sayıların kuvvetlerini toplarsak

...

ifadesini elde ederiz. Paydadaki 27'i paya 2–7 olarak geçirdiğimizde ise, işlem sonucu

28 . 2–7=28 – 7=21=2

çıkar.

CEVAP: C

SORU 3

2-100 sayısının 2 katı aşağıdakilerden hangisidir?

2-100'ün 2 katı, 2-100 . 2=2-100 + 1=2-99 yapar.

CEVAP: C

SORU 4

210 sayısı 1024'e eşittir. Zihinden yapılan bazı işlemlerde yaklaşık olarak 1000'e eşit olduğu varsayılabilir.

Yukarıdaki bilgiye göre 109 sayısına en yakın üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

210'un yaklaşık değeri 1000=103'tür.

109=103 . 3=(103)3 olduğu için bu sayının yaklaşık değeri (210)3=210 . 3=230'dur.

CEVAP: C

SORU 5

5 tane a6 sayısının toplamı a7'ye eşitse, a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  • 5 tane a6'nın toplamı 5 . a6'ya eşittir.
  • a7 ise a . a6'ya eşittir.

Bu iki ifadeyi eşitlediğimizde a'nın 5'e eşit olması gerektiğini görebiliriz.

5 . a6=a . a6

a=5

CEVAP: A

SORU 6

Bundan 1 hafta önce, Ahmet'in 28 TL parası ve 27 TL borcu bulunmaktadır. Son 1 hafta içerisinde parasını 2 katına ve borcunu 4 katına çıkarmıştır.

Bugün elindeki para ile borçların tümünü öderse, Ahmet'in geriye ne kadar parası kalır?

Ahmet'in şu anki

  • Parası: 28 . 2=28 + 1=29 TL ve
  • Borcu: 27 . 4=27 . 22=27 + 2=29 TL'dir.

Elindeki parayla tüm borucunu öderse, geriye parası kalmaz.

CEVAP: A

SORU 7
Üslü sayılarla işlemler-test-çark sorusu

Özcan, yukarıdaki çarkı iki defa çevirip, okun gösterdiği sayıları kullanarak bir üslü sayı oluşturmaktadır. Çarkı ilk çevirdiğinde gelen sayıyı tabana ve ikinci çevirdiğinde gelen sayıyı ise kuvvete yazmaktadır.

Özcan'ın elde edebileceği en büyük ve en küçük sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Kuvvet negatif olacağından taban -1'e eşit olmadığı tüm durumlarda bulunan sayı -1 ile 1 arasında çıkar. -1'in çift kuvvetleri 1'e, tek kuvvetleri -1'e eşittir.

Bulabileceğimiz en büyük ve en küçük sayılar, sırasıyla, 1 ve -1 olduğu için sonuç -1'dir.

CEVAP: C

SORU 8

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Paydadaki 6, paydaki 3 ve 2'den birer tanesini sadeleştirince sayı

...

haline dönüşür. 12 ise paydaki 3'lerden birini ve 2'lerden ikisini sadeleştirir ve sonuçta geriye sadece 3 sayısı kalır.

CEVAP: B

SORU 9
Üslü işlem-test-pist

Naz, çevresi 37 metre olan bir pistin etrafında 33 tur atmış ve her turda 35 kalori kaybetmiştir.

Buna göre, Naz'ın koşarken kaybettiği kalori miktarı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

33 turun her birinde 35 kalori kaybederse, toplam 33 . 35=33 + 5=38 kalori kaybeder.

CEVAP: D

SORU 10

... işleminin sonucu, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?

Soruda verilen işlem:

.........

Seçeneklerdeki işlemler:

A) ............

B) .........

C) .........

D) .........

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık