2018 MERKEZİ SINAV PUANLAMASI NASIL YAPILIYOR?


2018 yılı Haziran ayında yapılacak Merkezi Sınav'ın puanlaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Merkezi sınavda 7 farklı alanla ilgili test bulunmaktadır. Her bir testin istatistikleri ayrı ayrı hesaplanıp, puanlaması bu istatistiğe göre yapılacaktır.

 

Net sayısı, Standart Puan ve Ağırlıklı Standart Puan her test için ayrı ayrı hesaplanır.

Net Sayısı(Ham Puan)

Bir alandaki net sayısını (ham puanı) hesaplamak için bu testte yapılan doğru sayısından, yanlış sayısının 3'te 1'i çıkarılmaktadır. Başka bir değişle, 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bir testin neti (veya ham puanı) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır.

$\text{Net} = \text{Doğru Sayısı} - \dfrac{\text{Yanlış Sayısı}}{3}$

 

Standart Puan

Her bir test için net sayısı bulunduktan sonra, bu testlerin standart puanlarını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

$\text{Standart Puan} = 50+10\times \dfrac{\text{Net }-\text{Testin Ortalaması}}{\text{Testin Standart Sapması}}$

Formülde gördüğümüz "Testin Ortalaması" ve "Testin Standart Sapması" sınava giren tüm öğrencilerin bu testte yaptıkları netlerden elde edilen sayılardır. Bu sayılar, tüm öğrencilerin net sayıları hesaplandıktan sonra elde edilir. Test zorsa, "Testin Ortalaması" düşük çıkar. "Testin Standart Sapması" net sayılarının ne kadar dağınık (çeşitli) olduğunu gösterir. Çoğunluk dar bir net aralığında kaldıysa, standart sapmanın düşük çıkması beklenir. Yukarıdaki formül, öğrencilerin aldıkları Standart Puanların ortalamasının 50 ve standart sapmasının 10 olmasını sağlar.

 

Ağırlıklı Standart Puan

Ağırlıklı Standart Puan, Standart Puanın test için verilen ağırlıkla çarpılmasıyla bulunur.

$\text{Ağırlıklı Standart Puan} = \text{Ağırlık} \times \text{Standart Puan}$

 
Test Ağırlık
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1
 
 

Toplam Ağırlıklı Standart Puan

Toplam Ağırlıklı Standart Puanı hesaplayabilmek için tüm testlerin Ağırlıklı Standart Puanları toplanmaktadır.

 

Merkezi Sınav Puanı

Tüm öğrencilerin toplam ağırlıklı standart puanları bulunduktan sonra, bu puanlar 100 ile 500 arasına gelecek şekilde aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülür.

$\text{Merkezi Sınav Puanı}$ $=$ $100+$ $400 \times \dfrac{\text{Toplam Ağırlıklı Standart Puan}-\text{En düşük TASP}}{\text{En yüksek TASP}-\text{En düşük TASP}}$

Yukarıdaki formülde, En Yüksek ve En Düşük TASP sırasıyla sınavda alınan en yüksek ve en düşük toplam ağırlıklı standart puanı temsil etmektedir.