UZUNLUK VE ZAMAN ÖLÇÜMÜ


KONU 36: ÇEVRE UZUNLUĞU

BÖLÜM 3: ÖZEL GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇEVRELERİ


BÖLÜM 3: ÖZEL GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇEVRELERİ

Kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen gibi özel geometrik şekillerin çevrelerini basit formüllerle ifade edebiliriz.

 

EŞKENAR ÜÇGENİN ÇEVRESİ

Eşkenar üçgenin çevresi

Bir eşkenar üçgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu "a" ile gösterdiğimizde, çevresi 3 × a olur.

Ç = a + a + a = 3 × a = 3a

 

KARE VE EŞKENAR DÖRTGENİN ÇEVRESİ

karenin çevresi
eşkenar dörtgenin çevresi

Hem karenin hem de eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kenar uzunluğunu “a” ile ifade ettiğimizde, bu şekillerin çevrelerini 4 × a formülü ile bulabiliriz.

Ç = a + a + a + a = 4 × a = 4a

 

DİKDÖRTGEN VE PARALELKENARIN ÇEVRESİ

dikdörtgenin çevresi
paralelkenarın çevresi

Dikdörtgen ve paralelkenarda karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Fakat komşu kenarlar eşit olmak zorunda değildir. Eğer kısa kenar uzunluğuna “a” ve uzun kenar uzunluğuna “b” dersek, çevreyi 2 × a + 2 × b formülünü kullanarak bulabiliriz.

Ç = a + b + a + b = 2 × a + 2 × b = 2a + 2b

Ahmet, kısa kenarı 5 m ve uzun kenarı 10 m olan dikdörtgen biçiminde bir arazinin etrafına çit çekecektir. Ahmet'in bu iş için kaç metre çit kullanması gerekir?

 

Ç = 2 × (5 m) + 2 × (10 m) = (10 m) + (20 m) = 30 m

Arazinin çevresi 30 m olduğundan, Ahmet’in 30 m çit kullanması gerekir.

Bir kenarı 10 cm olan bir karenin çevresi, bir kenarı 8 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresinden ne kadar fazladır?

 

Karenin çevresi: 4 × (10 cm) = 40 cm ve

Üçgenin çevresi: 3 × (8 cm) = 24 cm

Buna göre, aradaki fark 16 cm'dir.

(40 cm) – (24 cm) = 16 cm’dir.

Kenar uzunlukları verilen şekillerin çevrelerini bulun.

a) Bir kenarı 10 cm olan bir eşkenar üçgenin çevresi ...30... santimetredir.

b) Uzun kenarı 5 m ve kısa kenarı 3 m olan bir paralelkenarın çevresi ....... metredir.

c) Uzun kenarı 8 dm ve kısa kenarı 4 dm olan bir dikdörtgenin çevresi ....... desimetredir.

ç) Bir kenarı 5 cm olan bir karenin çevresi ....... santimetredir.

d) Bir kenarı 6 dam olan bir eşkenar üçgenin çevresi ....... dekametredir.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çevre Uzunluğu Konusuna Git