DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 1: ÜSLÜ İFADELER

BÖLÜM 3: 0, 1 VE 10'UN KUVVETLERİ


BÖLÜM 3: 0, 1 VE 10'UN KUVVETLERİ

BİR DOĞAL SAYININ 1. KUVVETİ

Doğal sayının birinci kuvveti

Bir doğal sayının 1. kuvveti, sayının kendisine eşittir.

 • 01 = 0
 • 11 = 1
 • 71 = 7
 • 231 = 23
 • 36 5141 = 36 514
 
 
 

0’IN KUVVETLERİ

Sıfırın kuvvetleri

Bir özel durum dışında, 0'ın tüm kuvvetleri 0'a eşittir. 00 ifadesi matematiksel olarak tanımsızdır. Diğer durumlarda 0'ın kendisi ile çarpımları yine 0'a eşit çıkar.

 • 01 = 0
 • 05 = 0
 • 0212 = 0
 

1’İN KUVVETLERİ

Birin kuvvetleri

1’in tüm kuvvetleri 1’e eşittir. 1 sayısı kendisiyle kaç defa çarpılırsa çarpılsın, sonuç her zaman 1’e eşit çıkar.

 • 11 = 1
 • 15 = 1
 • 123 = 1
 
 

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulun.

a) 121 = ....., b) 8161 = ....., c) 0816 = ....., d) 11 = .....

CEVAPLAR

 

10’UN KUVVETLERİ

10'un kuvvetleri

n bir doğal sayı olmak üzere, 10n sayısının en yüksek basamağındaki rakam 1’dir. 1’in ardından n tane 0 gelir. Dolayısıyla, 10n sayısı n + 1 basamaklıdır.

 • 101 = 10
 • 102 = 100
 • 103 = 1000
 • 104 = 10 000
 • 105 = 100 000
 • ...

 • 101 = 10 sayısında 1’in ardından 1 tane 0 gelir. (n = 1)

  101 sayısı n + 1 = 1 + 1 = 2 basamaklıdır.

 • 1059 sayısında 1’in ardından 59 tane 0 rakamı gelir. (n = 59)

  1059 sayısı n + 1 = 59 + 1 = 60 basamaklıdır.

 • 10326 sayısında 1’in ardından 326 tane 0 rakamı gelir. (n = 326)

  10326 sayısı n + 1 = 326 + 1 = 327 basamaklıdır.

Aşağıdaki üslü ifadelerin basamak sayılarını bulun.

Üslü Sayı Basamak Sayısı
102
10213
1087
109999

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-5

a) 12, b) 816, c) 0 d) 1


Alıştırmalar-6

Üslü Sayı Basamak Sayısı
102 3
10213 214
1087 88
109999 10 000
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←