DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 1: ÜSLÜ İFADELER

BÖLÜM 1: ÜSLÜ İFADE NEDİR?


BÖLÜM 1: ÜSLÜ İFADE NEDİR?

5. sınıfta, bir sayının

  • kendisi ile çarpımını, bu sayının KARESİ ve
  • kendisi ile iki defa çarpımını, bu sayının KÜPÜ

olarak tanımlamıştık. Kare gösteriminde sayının sağ üstüne 2 ve küp gösteriminde sayının sağ üstüne 3 yazmıştık. Örneğin, 7’nin karesini 7 × 7 = 72 ve 7’nin küpünü 7 × 7 × 7 = 73 şeklinde göstermiştik.

Bu konuda, kare ve küpten daha genel bir gösterimi öğreniyoruz.

 

ÜSLÜ İFADE NEDİR?

Üslü Sayı-taban ve kuvvet

Üslü ifadeler bir sayının kendisiyle art arda çarpımlarını daha kısa bir şekilde göstermek için kullanılır. Örneğin, 7 × 7 × 7 × 7 çarpımı, kısaca 74 şeklinde gösterilebilir.

Üslü gösterimdeki,

  • taban, çarpılan sayıyı
  • üs veya kuvvetse bu tabanlardan kaçının birbiriyle çarpıldığını gösterir.

Kuvvet, tabanın sağ üstüne, tabandan daha küçük bir yazı boyutu kullanılarak yazılır.

 
 

  • 3 × 3 = 32
  • 4 × 4 × 4 = 43
  • 1987 × 1987 × 1987 = 19873
 
 
Üslü İfade Noktalı gösterim

Bir çarpma işleminde "×" yerine "." işareti de kullanılabilir. Örneğin, 2 ile 7'nin çarpımı 2 . 7 şeklinde gösterilebilir.

  • 81 . 81 . 81 = 813
  • 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 57
  • 100 . 100 . 100 . 100 . 100 . 100 = 1006
Üslü Sayı genel gösterim

a ve n doğal sayıları için üslü gösterim yukarıdaki gibi tanımlanabilir.

Aşağıdaki işlemleri üslü gösterimle ifade edin.

a) 25 . 25 =.....

b) 5 . 5 . 5 . 5 =.....

c) 1 . 1 . 1 . 1 . 1 =.....

d) 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 =.....

e) 189 761 . 189 761 =.....

f) 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 =.....

CEVAPLAR

Aşağıdaki üslü ifadeleri açık halde (tabanların çarpımı şeklinde) yazın.

a) 85

b) 162

c) 88

d) 05

e) 114

f) 76563

CEVAPLAR

 

ÜSLÜ İFADENİN DEĞERİ

Bir üslü ifadenin sayı değeri, gösterdiği çarpma işleminin sonucuna eşittir.

34 ifadesinin değerini bulalım.

 

34 ifadesini açık halde yazalım.

34 = 3 . 3 . 3 . 3

Karşımıza çıkan çarpma işleminin sonucunu bulalım.

3 . 3 . 3 . 3 = 81

Buna göre, 34 ifadesinin değeri 81'dir.

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayın.

a) 16

b) 152

c) 27

d) 08

e) 103

f) 44

CEVAPLAR


ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-1

a) 252, b) 54, c) 15, d) 06, e) 189 7612, f) 1010


Alıştırmalar-2

a) 0 . 0 . 0 . 0

b) 1 . 1 . 1

c) 2 . 2 . 2 . 2

d) 8 . 8

e) 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7

f) 16 732 . 16 732 . 16 732


Alıştırmalar-3

a) 1, b) 225, c) 128 d) 0, e) 1000, e) 256

→KONU ANASAYFASINA DÖN←