LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2013-2014 TEOG 1. DÖNEM MAZERET SINAVI - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki sayılardan hangisi 0'dan büyük 1'den küçüktür?

A) 5–3
B) (–5)–3
C) 53
D) (–5)3
 

Çözüm:

Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir. Bu nedenle B ve D seçeneklerinde verilen sayılar 0'dan küçüktür.

C seçeneğinde verilen sayı 3 tane 5'in çarpımına eşittir ve 1'den büyüktür.

Seçenekler içinde 0 ile 1 arasında olan tek sayı A'dadır.

...

CEVAP: A


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerin hangisinde fraktal oluşturmanın ilk dört adımı verilmiştir?

A) Teog fraktal sorusu-a

B) Teog fraktal sorusu-b

C) Teog fraktal sorusu-c

D) Teog fraktal sorusu-d

 

Çözüm:

İlk adımdaki şeklin küçültülmüş halini diğer adımlarda kullanan tek seçenek B'dir.

CEVAP: B


 
 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ün değeri kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Sonucu bulabilmek için parantez içerisindeki kesri kendisi ile iki defa çarparız.

...

...

...

CEVAP: D


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

28 tane elma 8 kişi tarafından eşit sayıda paylaşıldığında her bir kişiye kaç elma düşer?

A) 2
B) 22
C) 24
D) 25
 

Çözüm:

8 = 23'tür.

Kişi başına düşen elma sayısını bulabilmek için 28'i 23'e böleriz.

... ...

CEVAP: D


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

0,000018 sayısının bilimsel gösterimi a . 10x ve 0,005 sayısının bilimsel gösterimi b . 10y dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) y < x
B) b > a
C) a bir doğal sayıdır.
D) x bir doğal sayıdır.
 

Çözüm:

 • 0,000018 sayısının bilimsel gösterimi 1,8 . 10–5'tir.
 • 0,005 sayısının bilimsel gösterimi 5 . 10–3'tür.

A) x = –5 ve y = –3 olduğundan y daha büyüktür. YANLIŞ

B) b = 5 ve a = 1,8 olduğundan b daha büyüktür. DOĞRU

C) a = 1,8'dir ve 1,8 bir doğal sayı değildir. YANLIŞ

D) x = –5'tir ve negatif tam sayılar doğal sayı değildir. YANLIŞ

CEVAP: B


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Alanı 81 m2 olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu bahçe için kullanılacak dikenli telin uzunluğu kaç metredir?

A) 27
B) 36
C) 108
D) 243
 

Çözüm:

Alanı 81 m2 olan bir karenin bir kenar uzunluğu ... metredir. Çevresi ise 4 × 9 = 36 metredir. Karenin etrafına 3 sıra tel çekileceği için toplam 3 × 36 = 108 metre tel kullanılması gerekir.

CEVAP: C


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

A) ... ... (YANLIŞ)

B) ... ... (YANLIŞ)

C) ... ... (YANLIŞ)

D) ... ... (DOĞRU)

CEVAP: D


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe 5 km'den fazla 6 km'den azdır. Buna göre, Sena'nın evi ile okulu arasındaki mesafe kilometre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

52 = 25 ve 62 = 36'dır. Aradığımız seçenekte, karekök içerisindeki sayının 25 ile 36 arasında olması gerekir. C seçeneği bu koşulu sağladığı için cevap C'dir.

CEVAP: C


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

Teog döndürme sorusu

Şekildeki ABCD dikdörtgeni orijin etrafında saat yönünde 90° döndürüldüğünde oluşan A'B'C'D' dikdörtgeni aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Teog döndürme sorusu-a

B) Teog döndürme sorusu-b

C) Teog döndürme sorusu-c

D) Teog döndürme sorusu-d

 

Çözüm:

Bir şekil orijin etrafında döndürüldüğünde üzerindeki noktaların orijine uzaklıkları değişmez.

B noktasının orijine uzaklığı ... birimdir. B' noktası orijine ... birim uzaklığında olan tek şekil A seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: A


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Yaylı soru-Karekök

Yukarıda dört yayın açıldıklarındaki uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre, açıldığında en uzun olan yay aşağıdakilerden hangisidir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
 

Çözüm:

Verilen sayıları karekök içerisine alalım.

I) ...

II) ... ...

III) ... ...

IV) ... ...

Karekök içerisindeki sayıları karşılaştırdığımızda en uzun yayın III olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

büyük karenin çevresi-çıkmış soru

Bir kenarının uzunluğu 23 cm olan 4 tane kare ile yukarıdaki gibi bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) 26
B) 27
C) 28
D) 29
 

Çözüm:

Büyük karenin çevresi küçük karenin bir kenar uzunluğunun 8 katıdır. 8 ile bir kenar uzunluğunu çarparsak toplam çevreyi buluruz.

8 . 23 = 23 . 23 = 23 + 3 = 26

CEVAP: A


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

 • ... ... ve
 • ... ...'dir.

Bu iki sayının toplamı

... ...'dir.

CEVAP: B


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 0,02
B) 0,16
C) 0,2
D) 0,4
 

Çözüm:

... ... ... ... ...

CEVAP: C


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Köşe noktalarının koordinatları A(3, 3), B(1, 1) ve C(1, 2) olan bir üçgen y eksenine paralel 1 birim aşağı ötelenerek yeni bir üçgen elde edilmiştir. Yeni üçgenin köşe noktalarının apsisleri toplamı kaçtır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 9
 

Çözüm:

Noktaları y eksenine paralel hareket ettirdiğimizde apsisleri (x koordinatları) değişmez. Direk olarak verilen noktaların apsislerini toplayabiliriz.

3 + 1 + 1 = 5

CEVAP: B


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerin hangisinde, alanı 512 m2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları metre cinsinden verilmiştir?

A) 5 ve 512
B) 56 ve 55
C) 57 ve 55
D) 58 ve 56
 

Çözüm:

Soruda, hangi seçenekteki sayıları çarptığımızda sonucun 512 çıkacağı sorulmaktadır. Seçeneklerdeki üslü sayıların tabanları aynı olduğu için bu sayıları çarparken, kuvvetlerini toplarız. Bu nedenle üslerinin toplamı 12 olan seçenek doğrudur.

A) 5 . 512 = 51 . 512 = 51 + 12 = 513

B) 56 . 55 = 56 + 5 = 511

C) 57 . 55 = 57 + 5 = 512

D) 58 . 56 = 58 + 6 = 514

C seçeneğindeki sayıların kuvvetleri toplamı 12'dir.

CEVAP: C


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpıldığında sonuç bir tam sayı olur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

...'tür. Bu sayı ile çarpıldığında sonucun tam sayı çıkabilmesi için seçenekteki sayının mümkün olan tüm çarpanlarını kök dışına çıkardığımızda kök içerisinde 3 kalması gerekir.

D seçeneğinde verilen sayı ... olduğu için ... ile çarpımı bir tam sayıya eşittir.

... ...

CEVAP: D


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014 1. Dönem liselere giriş sınavı karekök karton sorusu

Bir kenarının uzunluğu ... cm olan kare biçimindeki bir kartondan, bir kenarı boyunca ... cm eninde bir şerit şekildeki gibi kesilerek atılıyor. Kalan parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Geriye kalan dikdörtgenin

 • uzun kenarı ... ... cm ve
 • kısa kenarı ... ... ... santimetredir.

Buna göre dikdörtgenin çevresi

... ... ... santimetredir.

CEVAP: C


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

7–1 + 70 + 71 işleminin sonucu kaçtır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

 • ...,
   
 • ... ve
   
 • ...'dir.

Bu değerleri işlemde yerine yazarsak

... ...

 
... ...

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: D


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2013-2014 1. Dönem fraktal sorusu

Fraktalın başlangıcında dal uzunluğu 1 birimdir. Fraktal oluşturulurken her dal kendi uzunluğunun ...'i büyüklükte iki dala ayrılmaktadır. Bu fraktalın 4. adımındaki en küçük dalın uzunluğu kaç birimdir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

 • 1. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birim,
 • 2. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birim,
 • 3. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birim ve
 • 4. adımdaki en küçük dalın uzunluğu ... birimdir.

CEVAP: B


 

(2013-2014 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Kenar uzunlukları ... km ve ... km olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının alanı kaç kilometrekaredir?

A) 0,25
B) 0,12
C) 0,07
D) 1,2
 

Çözüm:

Bu parkın kenar uzunlukları

 • ... ... ... ... ... km ve

 • ... ... ... ... ... km'dir.

Bu iki uzunluğun çarpımı 0,3 × 0,4 = 0,12 km2'dir.

CEVAP: B