LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2015-2016 TEOG 1. DÖNEM MAZERET SINAVI - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

400 000 × 9000 işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3,6 . 109
B) 36 . 108
C) 36 . 109
D) 3,6 . 1010
 

Çözüm:

400 000 = 4 . 105 ve 9000 = 9 . 103 olduğu için bu sayıların çarpımı

4 . 105 × 9 . 103 = 36 . 105 + 3 = 36 . 108'e

eşittir. Bu sonucun bilimsel gösterimi 3,6 . 109'dur.

CEVAP: A


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki sayılardan hangisi 2–6 sayısına eşit değildir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

A)

Seçenekteki kesrin kuvvetini pay ve paydaya yazalım.

...

Paydaki 13 ifadesi 1'e eşittir. 4 yerine 22 yazarsak, paydadaki 43 ifadesi 26 haline dönüşür. Bu değerleri bulduğumuz kesirde yerine yazarsak,

...

kesrini elde ederiz. Paydadaki 26'yı paya atarsak 2–6 ifadesine erişiriz.

B)

0,5 yerine bu ondalık gösterime eşit olan ... kesrini yazarsak, üslü ifade ... haline gelir.

Kesrin kuvvetini pay ve paydaya yazarsak, bu ifade ... haline dönüşür.

Paydaki 16 ifadesi 1'e eşittir. Paydadaki 26'yı ise paya attığımızda 2–6 ifadesini elde ederiz.

C)

64–1 ifadesi ...'e eşittir. 64 yerine bu sayıya eşit olan 26'yı koyarsak kesirli ifade ... olur. Paydadaki 26'yı paya atarsak 2–6 ifadesine erişiriz.

A, B ve C seçeneklerindeki ifadeler 2–6'ya eşittir. D seçeneğindeki ifade ise 2–6 şeklinde yazılamaz.

CEVAP: D


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir ayrıtının uzunluğu a metre olan küpün hacmi a3'tür.

Buna göre ayrıtlarından birinin uzunluğu 0,4 metre olan küp şeklindeki bir akvaryum en fazla kaç metreküp su alır?

A) 0,012
B) 0,06
C) 0,064
D) 0,08
 

Çözüm:

0,4 sayısının kesir gösterimi ...'a eşittir. Bu sayının küpü ise

... ... ...'dir

Bulduğumuz sonucun ondalık gösterimi 0,064'tür.

CEVAP: C


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Üslü sayılarla işlemler- 2015-2016 teog 1. dönem mazeret sorusu

Şekilde kenar uzunlukları verilen ABCD karesinin alanının, EFGH dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır?

A) 61
B) 62
C) 63
D) 64
 

Çözüm:

ABCD karesinin alanı 63 . 63 = 63 + 3 = 66 cm2'dir.

EFGH dikdörtgeninin alanı ise 32 . 22 = (3 . 2)2 = 62 cm2'dir.

Bu alanların oranı

...'e

eşittir.

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Alanı ... cm2 olan dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu 4 cm olduğuna göre diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Alanı, verilen kenar uzunluğuna bölersek, istenilen kenar uzunluğunu bulabiliriz.

... ... ... ... cm

CEVAP: A


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... işleminin sonucu kaçtır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

 • ... ...
 • ...
 • ... ...

Yukarıdaki sonuçları işlemde yerine koyarsak,

... ... ... ...

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

95 . 3–2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 93
B) 38
C) 39
D) 96
 

Çözüm:

9 = 32 olduğu için 95 = (32)5 = 32 . 5 = 310'dur.

310 ile 3–2'nin çarpımı ise 310 . 3–2 = 310 – 2 = 38'e eşittir.

CEVAP: B


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

210 sayfalık bir kitabın her gün 16 sayfasını okuyan Çağla, bu kitabın tamamını kaç günde okur?

A) 24
B) 26
C) 28
D) 29
 

Çözüm:

Çağla'nın bu kitabı kaç günde okuduğunu bulabilmek için 210'u 16'ya böleriz. 16 yerine bu sayıya eşit olan 24'ü bölme işleminde yerine yazarsak, sonucu

...

olarak buluruz.

CEVAP: B


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınav Sorusu)

... ... eşitliğinde ... yerine hangisi yazılmalıdır?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

... ... ... ...

olduğundan ...'dir.

CEVAP: A


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir?

A) 12 × 48
B) 50 × 18
C) 24 × 54
D) 75 × 15
 

Çözüm:

Bu soruyu birkaç farklı yoldan çözebiliriz. Örneğin, her bir seçeneği asal çarpanlarına ayırıp, bulduğumuz ifadenin tam kare olup olmadığına bakabiliriz. Asal çarpanlarına ayrılmış bir sayının tam kare olabilmesi için tüm asal çarpanların kuvvetlerinin çift olması gerekir.

A) 12 × 48 = 22 . 3 × 24 . 3 = 26 . 32 üsler çift olduğu için tam karedir.

B) 50 × 18 = 2 . 52 × 2 . 32 = 22 . 32 . 52 üsler çift olduğu için tam karedir.

C) 24 × 54 = 23 . 3 × 2 . 33 = 24 . 34 üsler çift olduğu için tam karedir.

D) 75 × 15 = 3 . 52 × 3 . 5 = 32 . 53 üslerin tümü çift olmadığı için tam kare değildir.

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Alanı 1,69 cm2 olan bir karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A) 1,6
B) 1,4
C) 1,3
D) 1,2
 

Çözüm:

Karenin kenar uzunluğunu bulabilmek için alanının karekökünü alırız.

... ... ... ... ... cm

CEVAP: C


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ve ... birer doğal sayıdır.

... sayısı ... biçiminde yazıldığında ...’nın en büyük değeri için ... kaç olur?

A) 7
B) 11
C) 16
D) 28
 

Çözüm:

...'yi farklı ... biçimlerinde yazabiliriz. Yalnız, ...'nın en büyük değeri için mümkün olan tüm tam kare çarpanları karekök dışına almamız gerekir.

...

elde edebileceğimiz en büyük ... değerini verir. Karekök içerisinde bulunan 3'ün tam kare bir çarpanı bulumamaktadır. Buna göre ...'dir.

CEVAP: B


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir aritmetik dizinin terimleri olan 30 ve 54 sayıları arasında bu dizinin üç terimi daha bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu üç terimden biridir?

A) 34
B) 39
C) 42
D) 49
 

Çözüm:

Bu aritmetik dizide iki komşu terim arasındaki fark x ise, 30 ile 54 arasındaki farkın 4x'e eşit olması gerekir. 54 – 30 = 24 sayısı 4x'e eşitse, x = 6'dır. 30'dan başlayıp, 6 ekleye ekleye devam ettiğimizde, soruda verilen dizinin elemanlarının

30, 36, 42, 48, 54

olduğunu görebiliriz. C seçeneğindeki 42 sayısı 30 ile 54 arasındaki terimlerden biridir.

CEVAP: C


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanı değildir?

A) Tam sayılar Kümesi

B) İrrasyonel Sayılar Kümesi

C) Rasyonel Sayılar Kümesi

D) Doğal Sayılar Kümesi

 

Çözüm:

... olduğu için

 • hem tam sayı,
 • hem doğal sayı,
 • hem de rasyonel sayıdır.

Rasyonel sayıların hiçbiri irrasyonel sayılar kümesinde değildir.

CEVAP: B


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Kenar uzunlukları ... cm ve ... cm olan bir dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

 • ...
 • ...

Dikdörtgenin çevresi

... ... ... cm'dir.

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Tam kare sayılar-2015-2016 teog 1. dönem mazeret sınav sorusu

Dikdörtgen şeklindeki kartondan, alanları 81 cm2, 36 cm2 ve 25 cm2 olan kare şeklindeki üç parça şekildeki gibi kesilerek çıkarılıyor.

Buna göre kalan karton parçasının çevresi kaç santimetredir?

A) 30
B) 32
C) 34
D) 36
 

Çözüm:

Geriye kalan karton parçasının çevresini hesaplayabilmek için öncelikle kesilen karelerin kenar uzunluklarını bulmamız gerekir.

 • En büyük karenin bir kenar uzunluğu: ... cm
 • Ortanca karenin bir kenar uzunluğu: ... cm
 • En küçük karenin bir kenar uzunluğu: ... cm

Karelerin kenar uzunluklarını kullanarak verilen şeklin kenar uzunluklarını bulabiliriz.

Tam kare sayılar-çıkmış TEOG sorusunun çözümü

Kenar uzunluklarını topladığımızda, şeklin çevresinin 11 + 4 + 5 + 1 + 6 + 3 = 30 cm olduğunu görebiliriz.

CEVAP: A


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

A) ... ... ... ... TAM SAYI

B) ... ... ... ... ... TAM SAYI DEĞİL

C) ... ... ... TAM SAYI

D) ... ... ... ... TAM SAYI

Sadece B seçeneğindeki işlemin sonucu tam sayı değildir.

CEVAP: B


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Kareköke en yakın tam sayı TEOG sorusu

Şekilde O noktasında bulunan bir aracın K, L, M, N, P noktalarına uzaklıkları verilmiştir.

Bu araç ok yönünde ... km yol aldığında bulunduğu yer, hangi ardışık iki nokta arasında olur?

A) M ile N
B) N ile P
C) O ile K
D) L ile M
 

Çözüm:

210'dan büyük ve en küçük tam kare sayı 152 = 225'tir. Bu nedenle, ... sayısı 14 ile 15 arasındadır. 14 ile 15 arasındaki bir nokta aynı zamanda L ile M noktaları arasındadır.

CEVAP: D


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

a ve b birer doğal sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi ... şeklinde yazılamaz?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

B) ... ... ... ... ...

C) ... ... ...

D) ... ...

A dışındaki tüm seçenekler soruda istenilen formda yazılabilir.

CEVAP: A


 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisindeki eşitlik, x yerine yazılan her gerçek sayı için doğru olur?

A) –2x + 14 = 2(x – 7)

B) x(x – 1) = x2 – 1

C) 2(2 – x2) = –2x2 + 4

D) 5x – 10 = 5(2 – x)

 

Çözüm:

Soruda hangi eşitliğin bir özdeşlik olduğu sorulmaktadır.

A) Sağdaki parantezi açarsak, 2x – 14 ifadesini elde ederiz. Yalnız bu ifade, eşitliğin sol tarafındaki ifade ile aynı değildir. Bu nedenle A seçeneğindeki eşitlik ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

B) Soldaki parantezi açarsak, x2 – x ifadesini buluruz. Bu ifade eşitliğin sağındaki ifadeden farklıdır. Bu nedenle B seçeneğindeki eşitlik ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

C) Sol taraftaki parantezi açtığımızda, 4 – 2x2 ifadesini elde ederiz. Sabit terimle x'li terimin yerini değiştirdiğimizde, ifade –2x2 + 4 haline dönüşür. Bu seçenekte verilen eşitlik bir ÖZDEŞLİKTİR.

D) Sağdaki parantezi açarsak, 10 – 5x ifadesini elde ederiz ve bu ifade eşitliğin sol tarafındaki ifade ile aynı değildir. D seçeneğindeki eşitlik de ÖZDEŞLİK DEĞİLDİR.

CEVAP: C