LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2015-2016 TEOG 1. DÖNEM - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

6–2 paya 62 olarak çıkar ve 62 ifadesi 36'ya eşittir.

CEVAP: D


 
 

... ... ve

... ... ... olduğuna göre ... kaçtır?

A) –3
B) –2
C) 5
D) 8
 

Çözüm:

  • ... ... olduğundan ...'tür.
  • ... ... ... olduğundan ...'tir.

Buna göre sonuç ...'dir.

CEVAP: B


 
 

5–4 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 0,0005
B) 0,0002
C) 0,0016
D) 0,0025
 

Çözüm:

5–4 sayısı ...'e eşittir. Bu ifade ise,

... ...

şeklinde yazılabilir. Bu çarpımda her ... yerine ... yazarsak, ifade

...

haline dönüşür. Bu bölme işleminin sonucu, C seçeneğinde verilen ondalık gösterime eşittir.

CEVAP: C


 

Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir?

A) 3,4 . 109
B) 0,99 . 109
C) 0,7 . 10–6
D) 11 . 10–8
 

Çözüm:

A) Virgülün solunda 0'dan farklı tek bir rakam olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİMdir.

B) Virgülün solundaki rakam 0 olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM DEĞİLdir.

C) Virgülün solundaki rakam 0 olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM DEĞİLdir.

D) Virgülün solunda birden fazla rakam olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM DEĞİLdir.

CEVAP: A


 

... ile ... sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 23
B) 26
C) 29
D) 211
 

Çözüm:

4 sayısı 22'ye eşittir. Bu eşitliği kullanarak 46'yı 2 tabanında yazabiliriz.

46 = (22)6 = 22 × 6 = 212

8 sayısı 23'e eşit olduğu için soruda istenilen çarpımı

...

şekline çevirebiliriz. Paydadaki üslü ifadeyi kuvvetin işaretini değiştirerek paya geçirirsek, çarpım sonucunu

212 . 2–3 = 212 – 3 = 29

olarak buluruz.

CEVAP: C


 

Birler basamağı 9 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
 

Çözüm:

Üç basamaklı tam kare sayılardan en küçüğü 102 = 100 ve en büyüğü 312 = 961'dir. Karesinin birler basamağı 9 olan bir sayının birler basamağındaki rakam 3 veya 7'dir. Karesi 3 basamaklı olan ve birler basamağında 3 veya 7 rakamı olan sayılar 13, 17, 23 ve 27'dir. Toplam 4 sayı bulduğumuz için cevap 4'tür.

CEVAP: A


 

2x(3x – 5) = 6x2 – ax

ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre a kaçtır?

A) –5
B) –3
C) 7
D) 10
 

Çözüm:

Verilen eşitlik bir özdeşlikse eşitliğin sol ve sağ taraflarındaki ifadelerin aynı olması gerekir. Sol taraftaki parantezi açtığımızda 6x2 – 10x ifadesini elde ederiz.

2x(3x – 5) = 2x . 3x – 2x . 5 = 6x2 – 10x

Buna göre, a = 10'dur.

CEVAP: D


 

... ...

Bu eşitliğe göre ... yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

  • ... ...
  • ... ...
 

Yukarıdaki sonuçları yerlerine yazdığımızda eşitlik,

... ...

haline dönüşür. Eşitliğin sağ tarafı ... ...'e eşittir.

Sol tarafta da aynı ifadeyi elde edebilmemiz için ... olmalıdır.

CEVAP: B


 

2015-2016 TEOG Sorusu-hedef tahtası sorusu

Bir okçu, yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.

Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Hedef tahtasının alt noktası yerden 3 m ve üst noktası yerden 4 m yüksekliktedir. Buna göre, hangi seçenekteki sayının 3 ile 4 arasında olduğunu bulmamız gerekmektedir.

3 ve 4'ün kareleri sırasıyla 9 ve 16'dır. Kareköklü bir ifadenin 3 ile 4 arasında olabilmesi için karekök içerisindeki sayının 9 ile 16 arasında olması gerekir. Bu koşula uyan tek sayı C seçeneğindedir.

CEVAP: C


 

Q rasyonel sayılar kümesini,

Z tam sayılar kümesini,

I irrasyonel sayılar kümesini ve

N doğal sayılar kümesini göstermektedir.

Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur?

A) Q ve I
B) I ve Z
C) Z ve Q
D) I ve N
 

Çözüm:

Rasyonel ve İrrasyonel Sayı Kümeleri

Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimi gerçek sayılar kümesini verir.

CEVAP: A


 

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

Eşitliğin sağındaki katsayıları karekök içerisine alıp, sol taraftaki ifadelere eşit olup olmadıklarını kontrol edelim.

A) ... ... ... (YANLIŞ)

B) ... ... ... (YANLIŞ)

C) ... ... (DOĞRU)

D) ... ... ... (YANLIŞ)

CEVAP: C


 

56 tane kalemin tamamı, 25 boş kutuya eşit sayıda yerleştirildiğinde her bir kutuda kaç kalem olur?

A) 253
B) 252
C) 53
D) 52
 

Çözüm:

İstenilen değer, 56'nın 25'e bölümüdür. 25 = 52 olduğu için bölme işleminin sonucu

...'tür.

Bulduğumuz sonuç, tabanı 5 olan seçeneklerde olmadığı için tabanı 25 olan seçeneklerden hangisinin 54'e eşit olduğunu bulmamız gerekiyor.

25 = 52 olduğu için 252 = (52)2 = 52 . 2 = 54'tür. Doğru cevap B seçeneğidir.

CEVAP: B

 

... metre uzunluğundaki bir telin ... metresi kullanılıyor.

Buna göre geriye telin kaçta kaçı kalmıştır?

A) ...’ü
 
B) ...’i
 
C) ...’si
 
D) ...’i
 
 

Çözüm:

Telin kaçta kaçının kullanıldığını bulabilmek için ...'yi ...'e bölebiliriz.

... ... ... ... olduğundan telin ...'si kullanılmış ve geriye ... ...'si kalmıştır.

CEVAP: B


 

Alanı 4,41 cm2 olan karenin bir kenarının uzunluğu, alanı 1,96 cm2 olan bir karenin bir kenarının uzunluğundan kaç santimetre fazladır?

A) 2,55
B) 2,45
C) 1,7
D) 0,7
 

Çözüm:

Bir karenin kenar uzunluğu, alanının kareköküne eşittir.

1. Karenin kenar uzunluğu:

... ... ... ... ... cm

2. Karenin kenar uzunluğu:

... ... ... ... ... cm

Kenar uzunlukları arasındaki fark:

2,1 – 1,4 = 0,7 cm

CEVAP: D


 

... işleminin sonucu kaçtır?

A) 1
B) 3
C) 9
D) 81
 

Çözüm:

27 = 33'tür. Paydaki çarpım 33 . 32 = 33 + 2 = 35'e eşittir.

Paydadaki 34'ü paya 3–4 olarak geçirirsek, sonuç 35 . 3–4 = 35 – 4 = 31 = 3 çıkar.

CEVAP: B


 

Alanı 24 cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) ... cm ve ... cm
B) ... cm ve ... cm
C) ... cm ve ... cm
D) ... cm ve ... cm
 

Çözüm:

Bu dikdörtgenin santimetre cinsinden kenar uzunluklarının çarpımı 24'e eşittir.

A) ... ... ...

B) ... ... ...

C) ... ... ...

D) ... ... ...

C seçeneğindeki çarpma işlemi, 24'ten farklı bir sonuç vermektedir.

CEVAP: C


 

Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

B seçeneğindeki sayı devirli bir sayıdır. Tüm devirli sayılar rasyoneldir

C seçeneğindeki ifade 2’ye eşittir. Tam sayılar rasyoneldir.

D seçeneğindeki sayı, ... ve ... tam sayı olmak üzere, ... formundadır. Bu nedenle rasyoneldir.

Rasyonel olmayan (irrasyonel olan) tek sayı A seçeneğinde verilmiştir. Bu seçenekte, karekök içerisinde tam kare olmayan bir tam sayı bulunmaktadır.

CEVAP: A


 

2015-2106 teog yükseklikle ilgili çıkmış soru

Şekildeki ABDE karesinin alanı 256 cm2 ve BCD dik üçgeninin alanı 128 cm2 dir.

Buna göre |EC| kaç santimetredir?

A) 20
B) 24
C) 28
D) 32
 

Çözüm:

EC doğru parçası 2 bölümden oluşmaktadır: ED ve DC

|ED|

ABDE karesinin alanı 256 cm2 olduğundan kenar uzunğu ... cm'dir.

|ED| = 16 cm

|DC|

BCD dik üçgeninin alanı 128 cm2 ve yüksekliği 16 cm'dir. Buna göre taban uzunluğu |DC| = ... cm'dir.

Toplam

EC'nin uzunluğu, ED ve DC'nin uzunluklarının toplamına eşittir.

|EC| = |ED| + |DC| = 16 + 16 = 32 cm

CEVAP: D


 

... kilometrelik bir yolun yarısını dakikada ... kilometre, diğer yarısını dakikada ... kilometre hızla giden bir araç, bu yolun tamamını kaç dakikada gider?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
 

Çözüm:

... ...'dir. Bu değerin yarısı ise ... yapar.

Dakikada ... hızla giden bir araç ... kilometrelik yolu, ... dakikada gider.

Bu araç dakikada ... kilometre hızla, geriye kalan ... kilometrelik yolu, ... dakikada gider.

Buna göre, araç yolun tamamını 3 + 2 = 5 dakikada gider.

CEVAP: B


 

Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?

A) 1, 1, 2, 3, 5
B) 1, 4, 9, 16, 25
C) 2, 4, 8, 16, 32
D) 3, 7, 11, 15, 19
 

Çözüm:

Bir aritmetik dizinin her adımındaki artış veya azalış miktarı sabittir. Bu kurala uyan tek dizi D seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: D