LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2015-2016 TEOG 1. DÖNEM - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

... sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

6–2 paya 62 olarak çıkar ve 62 ifadesi 36'ya eşittir.

CEVAP: D


 
 

(2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

... ... ve

...... ... olduğuna göre ... kaçtır?

A) –3
B) –2
C) 5
D) 8
 

Çözüm:

 • ... ... olduğundan ...'tür.
 • ... ... ... olduğundan ...'tir.
 • Buna göre sonuç ... çıkar.

  CEVAP: B


   
   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sorusu)

  5–4 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 0,0005
  B) 0,0002
  C) 0,0016
  D) 0,0025
   

  Çözüm:

  5–4 sayısı ...'e eşittir. Bu ifade ise,

  ... ...

  şeklinde yazılabilir. Bu çarpımda her bir ... yerine ... yazarsak, ifade

  ...

  haline dönüşür. Bu bölme işleminin sonucu, C seçeneğinde verilen sayıya eşittir.

  CEVAP: C


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir?

  A) 3,4 . 109
  B) 0,99 . 109
  C) 0,7 . 10–6
  D) 11 . 10–8
   

  Çözüm:

  A) Virgülün solunda sadece bir rakam var ve bu rakam 0'dan farklı. Bu seçenkteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM'dir.

  B) Virgülün solundaki rakam 0 olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM DEĞİL'dir.

  C) Virgülün solundaki rakam 0 olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM DEĞİL'dir.

  B) Virgülün solunda birden fazla rakam olduğu için bu seçenekteki sayı BİLİMSEL GÖSTERİM DEĞİL'dir.

  CEVAP: A


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  ... ile ... sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 23
  B) 26
  C) 29
  D) 211
   

  Çözüm:

  4 sayısı 22'ye eşittir. Bu eşitliği kullanarak 46'yı 2 tabanında yazabiliriz.

  46 = (22)6 = 22 × 6 = 212

  8 sayısı 23'e eşit olduğu için soruda istenilen çarpımı

  ...

  şekline çevirebiliriz. Paydadaki üslü ifadeyi kuvvetin işaretini değiştirerek paya geçirirsek, çarpım sonucunu

  212 . 2–3 = 212 – 3 = 29

  olarak buluruz.

  CEVAP: C


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Birler basamağı 9 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
   

  Çözüm:

  Üç basamaklı tam kare sayılardan en küçüğü 102 = 100 ve en büyüğü 312 = 961'dir. Sadece birler basamağında 3 veya 7 olan sayıların karelerinin birler basamağı 9'dur. Bu nedenle, 13, 17, 23 ve 27 sayılarının kareleri bu şartlara uyar. Toplam 4 sayı bulduğumuz için cevap 4'tür.

  CEVAP: A


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  2x(3x – 5) = 6x2 – ax

  ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre a kaçtır?

  A) –5
  B) –3
  C) 7
  D) 10
   

  Çözüm:

  Verilen eşitlik bir özdeşlikse eşitliğin sol ve sağ taraflarındaki ifadelerin aynı olması gerekir. Sol taraftaki parantezi açarsak

  2x(3x – 5) = 2x . 3x – 2x . 5 = 6x2 – 10x

  ifadesini elde ederiz. Sağ ve sol taraftaki ifadelerin eşit olabilmesi için a'nın 10'a eşit olması gerekir.

  CEVAP: D


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  ... ...

  Bu eşitliğe göre ... yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?

  A) ...
  B) ...
  C) ...
  D) ...
   

  Çözüm:

  • ... ...
  • ... ...

  Yukarıdaki sonuçları yerlerine yazdığımızda eşitlik,

  ... ...

  haline dönüşür ve sonuç ... çıkar.

  CEVAP: B


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  2015-2016 TEOG Sorusu-hedef tahtası sorusu

  Bir okçu, yukarıda gösterildiği gibi çapı 1 metre olan daire şeklindeki bir hedef tahtasına atış yapmaktadır. Hedef tahtasının yerden yüksekliği 3 metredir.

  Atılan ok hedef tahtasına isabet ettiğine göre, saplandığı noktanın yerden yüksekliği, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) ...
  B) ...
  C) ...
  D) ...
   

  Çözüm:

  Hedef tahtasının alt noktası yerden 3 m ve üst noktası yerden 4 m yüksekliktedir. Seçeneklerden hangisinin 3 ile 4 arasında olduğu sorulmaktadır.

  3'ün ve 4'ün kareleri sırasıyla 9 ve 16'dır. Kareköklü bir ifadenin 3 ile 4 arasında olabilmesi için karekök içerisindeki sayının 9 ile 16 arasında olması gerekir. Bu koşula uyan tek sayı C seçeneğindedir.

  CEVAP: C


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Q rasyonel sayılar kümesini,

  Z tam sayılar kümesini,

  I irrasyonel sayılar kümesini ve

  N doğal sayılar kümesini göstermektedir.

  Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur?

  A) Q ve I
  B) I ve Z
  C) Z ve Q
  D) I ve N
   

  Çözüm:

  Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümeleri

  Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimi gerçek sayılar kümesidir.

  CEVAP: A


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

  A) ...
  B) ...
  C) ...
  D) ...
   

  Çözüm:

  Bu soruyu çözerken, eşitliğin sağındaki sayıları karekök içerisine alıp, sol taraftaki ifadeyle aynı olup olmadığını kontrol edebiliriz.

  A) ... ... ... YANLIŞ

  B) ... ... ... YANLIŞ

  C) ... ... DOĞRU

  D) ... ... ... YANLIŞ

  CEVAP: C


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  56 tane kalemin tamamı, 25 boş kutuya eşit sayıda yerleştirildiğinde her bir kutuda kaç kalem olur?

  A) 253
  B) 252
  C) 53
  D) 52
   

  Çözüm:

  İstenilen değer, 56'nın 25'e bölümüdür. 25 = 52 olduğu için bölme işleminin sonucu

  ...'tür.

  Bulduğumuz sonuç, tabanı 5 olan seçeneklerde olmadığı için tabanı 25 olan seçeneklerden hangisinin 54'e eşit olduğunu bulmamız gerekiyor.

  25 = 52 olduğu için 252 = (52)2 = 52 . 2 = 54'tür. Doğru cevap B seçeneğidir.

  CEVAP: B

   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  ... metre uzunluğundaki bir telin ... metresi kullanılıyor.

  Buna göre geriye telin kaçta kaçı kalmıştır?

  A) ...’ü
   
  B) ...’i
   
  C) ...’si
   
  D) ...’i
   
   

  Çözüm:

  Telin kaçta kaçının kullanıldığını bulabilmek için ...'i ...'ye bölebiliriz.

  ... ... ... ... olduğundan telin ...'si kullanılmış ve geriye ... ...'si kalmıştır.

  CEVAP: B


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Alanı 4,41 cm2 olan karenin bir kenarının uzunluğu, alanı 1,96 cm2 olan bir karenin bir kenarının uzunluğundan kaç santimetre fazladır?

  A) 2,55
  B) 2,45
  C) 1,7
  D) 0,7
   

  Çözüm:

  Bir karenin kenar uzunluğu, alanının kareköküne eşittir.

  1. Karenin kenar uzunluğu:

  ... ... ... ... ... cm

  2. Karenin kenar uzunluğu:

  ... ... ... ... ... cm

  Kenar uzunlukları arasındaki fark:

  2,1 – 1,4 = 0,7 cm

  CEVAP: D


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  ... işleminin sonucu kaçtır?

  A) 1
  B) 3
  C) 9
  D) 81
   

  Çözüm:

  27 = 33'tür. Paydaki çarpım 33 . 32 = 33 + 2 = 35'e eşittir.

  Paydadaki 34'ü paya 3–4 olarak geçirirsek, sonuç 35 . 3–4 = 35 – 4 = 31 = 3 çıkar.

  CEVAP: B


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Alanı 24 cm2 olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) ... cm ve ... cm
  B) ... cm ve ... cm
  C) ... cm ve ... cm
  D) ... cm ve ... cm
   

  Çözüm:

  Alanın 24 olabilmesi için, verilen sayıların çarpımının 24 olması gerekir.

  A) ... ... ...

  B) ... ... ...

  C) ... ... ...

  D) ... ... ...

  C seçeneğindeki çarpma işlemi, 24'ten farklı bir sonuç vermektedir.

  CEVAP: C


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

  A) ...
  B) ...
  C) ...
  D) ...
   

  Çözüm:

  B seçeneğindeki sayı devirli bir sayıdır. Tüm devirli sayılar rasyoneldir

  C seçeneğindeki ifade 2’ye eşittir. Tam sayılar rasyoneldir.

  D seçeneğindeki sayı, ... ve ... tam sayılar olmak üzere, ... formundadır. Bu nedenle rasyoneldir.

  Rasyonel olmayan (irrasyonel olan) tek sayı A seçeneğindedir. Karekök içerisindeki sayı tam kare olmadığı için bu sayı irrasyoneldir.

  CEVAP: A


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  2015-2106 teog yükseklikle ilgili çıkmış soru

  Şekildeki ABDE karesinin alanı 256 cm2 ve BCD dik üçgeninin alanı 128 cm2 dir.

  Buna göre |EC| kaç santimetredir?

  A) 20
  B) 24
  C) 28
  D) 32
   

  Çözüm:

  Uzunluğunu bulmak istediğimiz EC doğru parçası 2 bölümden oluşmaktadır: ED ve DC

  EC'nin uzunluğunu bulabilmek için ED'nin uzunluğuna DC'nin uzunluğunu eklememiz gerekir.

  |ED|

  ABDE karesinin alanı 256 cm2 ise, kenar uzunlukları ... cm'dir.

  |AB| = |BD| = |ED| = |EA| = 16 cm

  |DC|

  BCD dik üçgeninin alanı 128 cm2 ve yüksekliği 16 cm'dir. Buna göre tabanı |DC| = ... cm olmalıdır.

  Toplam

  |EC| = |ED| + |DC| = 16 + 16 = 32 cm'dir.

  CEVAP: D


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  ... kilometrelik bir yolun yarısını dakikada ... kilometre, diğer yarısını dakikada ... kilometre hızla giden bir araç, bu yolun tamamını kaç dakikada gider?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
   

  Çözüm:

  288 = 2. 144 = 2 . 122 olduğundan ... ...'dir. Bu değerin yarısı ise ... yapar.

  ... kilometrelik yol, dakikada ... hızla, toplam ... dakikada alınır.

  Geri kalan ... kilometrelik yol, dakikada ... hızla, toplam ... dakikada alınır.

  Buna göre yolun tamamı 3 + 2 = 5 dakika sürer.

  CEVAP: B


   

  (2015-2016 TEOG 1. Dönem Sınav Sorusu)

  Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?

  A) 1, 1, 2, 3, 5
  B) 1, 4, 9, 16, 25
  C) 2, 4, 8, 16, 32
  D) 3, 7, 11, 15, 19
   

  Çözüm:

  Bir aritmetik dizinin her adımındaki artış veya azalış miktarı sabittir. Bu kurala uyan tek dizi D seçeneğinde verilmiştir.

  CEVAP: D