LİSELERE GİRİŞ SINAVI

2016-2017 TEOG 2. DÖNEM MAZERET SINAVI - Çıkmış Sorular ve Çözümleri


 
 
 

Aşağıdaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü internet sitesinden alıntılanmıştır.

 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

18 tane 9'un çarpımının, 3 tane 3'ün toplamına bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 96
B) 917
C) 918
D) 921
 

Çözüm:

 • 18 tane 9'un çarpımı 918'e eşittir.
 • 3 tane 3'ün toplamı 3 + 3 + 3 = 9 = 91'e eşittir.

Bölme işleminin sonucu ise,

... ...'dir.

CEVAP: B


 
 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi –9x . x cebirsel ifadesine özdeş değildir?

A) –3x . 3x
B) 9x . (–x)
C) –x . (–9x)
D) –3 . 3x2
 

Çözüm:

–9x . x = –9x2 olduğu için hangi çarpımın –9x2'ye eşit olmadığını bulacağız.

A) –3x . 3x = –9x2

B) 9x . (–x) = –9x2

C) –x . (–9x) = 9x2

D) –3 . 3x2 = –9x2

CEVAP: C


 
 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2016-2017 üçgende yükseklik, kenarortay ve açıortay sorusu

Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde, AB kenarına ait yükseklik ile DEF üçgenindeki F açısına ait açıortayın uzunlukları toplamı kaç birimdir?

A) 13
B) 10
C) 9
D) 6
 

Çözüm:

DEF üçgeninde DE kenarına bir dik indirdiğimizde, bu doğru parçasının DE'yi 2 eşit parçaya böldüğünü görebiliriz. Bu da bize DEF üçgeninde yüksekliğin aynı zamanda kenarortay olduğunu gösterir. Buradan DEF'nin ikizkenar olduğunu çıkarabiliriz. Bu üçgende DE kenarına ait yükseklik aynı zamanda F açısına ait açıortaydır.

2016-2017 üçgende yükseklik, kenarortay ve açıortay sorusu

Yukarıda ABC üçgeninde AB kenarına ait yüksekliği kırmızı ve DEF üçgeninde DE kenarına ait yüksekliği sarı doğru parçaları ile gösteriyoruz. Kırmızı doğru parçası 7 birim ve sarı doğru parçası 6 birim olduğu için toplam uzunluk 7 + 6 = 13 birimdir.

CEVAP: A


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... işleminin sonucu bir tam sayıdır.

Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

 • ...
 • ...

Yukarıdaki sonuçları işlemde yerine koyarsak ... ifadesini elde ederiz. Sonucun tam sayı olabilmesi için köklü ifadeden kurtulmamız gerekir. B seçeneğindeki sayı, işlemdeki kareköklü ifadenin toplamaya göre tersi olduğu için A yerine bu sayı yazılabilir.

... ...

CEVAP: B


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır.

Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
 

Çözüm:

Seçilen öğrencinin kız olma olasılığı daha fazla ise bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısının daha fazla olması gerekir. Bu durum, sınıfta en az 16 kız öğrenci olduğunda gerçekleşir.

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2016-2017-doğrunun eğimi çıkmış soru

Verilen koordinat düzleminde P, R, S, T noktaları işaretlenmiştir.

Buna göre aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi ... olur?

A) R ile T
B) R ile S
C) P ile T
D) P ile S
 

Çözüm:

Aradığımız noktaların y-koordinatları arasındaki farkın x-koordinatları arasındaki farka oranı ...'e eşit olmalıdır. Ayrıca bu noktalardan geçen doğru sağa eğimli olmalıdır.

2016-2017-doğrunun eğimi çözüm

Bu şartlara uyan tek seçenek D'dir.

CEVAP: D


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... ... olduğuna göre ... kaçtır?

A) 16
B) 12
C) 10
D) 8
 

Çözüm:

x'li terimleri sol tarafa ve sabit terimleri sağ tarafa atalım.

... ...

Sabit terimler arasındaki işlemin sonucu 5 – 1 = 4 yapar. x'li terimler arasındaki işlemi yapabilmek için ikinci kesri 2 ile genişletiriz.

... ...

...

x'in değerini bulabilmek için her iki tarafı da 4'le çarparız.

...

...

CEVAP: A


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Uç noktaları A ve B olan 60 cm uzunluğundaki bir tel iki noktasından bükülüp A ve B noktaları çakıştırılarak, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olacak şekilde bir üçgen oluşturulacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin kenarlarından birinin santimetre cinsinden uzunluğu olamaz?

A) 20
B) 28
C) 29
D) 30
 

Çözüm:

Telin toplam uzunluğu 60 cm olduğu için oluşturduğumuz üçgenin kenar uzunlukları toplamı da 60 cm olmalıdır.

Kenarlardan biri 30 cm uzunluğunda olsaydı, diğer iki kenar uzunluğunun toplamı da 60 – 30 = 30 cm olurdu. Fakat bir üçgende iki kenar uzunluğunun toplamı, üçüncü kenar uzunluğundan fazla olmalıdır. Bu kurala uymadığı için bu üçgenin kenar uzunluklarından biri 30 cm olamaz.

CEVAP: D


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi ve kırmızı toplar bulunmaktadır.

Torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Olasılık 0'dan küçük veya 1'den büyük olamaz. B seçeneği 1'den büyük olduğu için istenilen olasılık bu değer olamaz.

CEVAP: B


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2016-2017 TEOG pisagor teoremi sorusu

ABC ikizkenar üçgeninde |AB| = |AC| ve [AD] ... [BC]'tir.

|BC| = 16 cm ve |AB| = 17 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

|AB| = |AC| olduğu için [AD] yalnızca yükseklik değil aynı zamanda kenarortaydır ve [BC] kenarını iki eşit parçaya böler. Bu nedenle |BD| = 8'dir. ABD dik üçgeninde Pisagor bağıntısını kullanarak,

|AB|2 = |BD|2 + |AD|2

⇒ 172 = 82 + |AD|2

⇒ 289 = 64 + |AD|2

⇒ 225 = |AD|2

⇒ |AD| = 15

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: B


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Aşağıdakilerden hangisi ab + a + bc + c cebirsel ifadesine özdeştir?

A) (a + b)(c + 1)

B) c . (a + b)

C) (a + c)(b + 1)

D) a . (b + c)

 

Çözüm:

Bu soruyu çözebilmek için seçeneklerdeki parantezleri açıp hangi seçeneğin soruda verilen ifadeye eşit olduğuna bakabiliriz.

A) (a + b)(c + 1) = ac + a + bc + b

B) c . (a + b) = ca + cb

C) (a + c)(b + 1) = ab + a + bc + c

D) a . (b + c) = ab + ac

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Dikdörtgenin yansıması-TEOG-LGS Çıkmış sorular

Aşağıdaki noktalardan hangisi şekildeki ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıması olan dörtgenin içinde yer alır?

A) (3, 1)
B) (–2, –3)
C) (–3, –1)
D) (2, 3)
 

Çözüm:

ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıması kırmızı dörtgendir.

Dikdörtgenin yansıması-TEOG-LGS Çıkmış soruların çözümleri

Seçeneklerde verilen

 • Yeşil nokta (3, 1) koordinatında,
 • Sarı nokta (–2, –3) koordinatında,
 • Mor nokta (–3, –1) koordinatında ve
 • Mavi nokta (2, 3) koordinatındadır.

Sarı nokta, kırmızı dörtgenin içinde olduğu için cevap B'dir.

CEVAP: B


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Doğrusal denklem grafiği ile ilgili çıkmış soru

2x + y – 4 = 0 denkleminin belirttiği grafik yukarıda verilmiştir.

Buna göre a + b kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
 

Çözüm:

a noktası y-ekseni üzerindedir. y-eksenindeki tüm noktaların x-koordinatı 0'dır. Bu nedenle a noktasını bulabilmek için denklemde x yerine 0 koyabiliriz. Bu işlem sonucunda elde ettiğimiz y değeri, bize a'nın hangi sayıya eşit olduğunu verir.

2 . 0 + y – 4 = 0

⇒ y = 4

Buna göre a = 4'tür.

b noktası x-ekseni üzerindedir. x-ekseni üzerindeki tüm noktaların y-koordinatı 0'dır. b noktasını bulabilmek için denklemde y yerine 0 yazabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda bulduğumuz x, bize b'nın değerini verir.

2x + 0 – 4 = 0

⇒ x = 2

Buna göre b = 2'dir. a + b toplamı ise, 4 + 2 = 6'dır.

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Denklemleri y = 3 ve y = x olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (0, 3)
B) (1, 3)
C) (2, 3)
D) (3, 3)
 

Çözüm:

Bu soruyu birkaç farklı yoldan çözebiliriz.

Yol 1:

y = 3 doğrusu üzerindeki tüm noktaların y-koordinatı 3'tür. y = x doğrusu üzerindeki tüm noktaların x ve y koordinatları aynıdır. Kesişim noktası, her iki doğrunun da özelliklerini taşımalıdır. Dolayısıyla, kesişim noktasının y koordinatı y = 3 ve x koordinatı x = y = 3'tür. Bu nokta (3, 3) noktasıdır.

Yol 2:

2016-2017 Doğruların kesişimi ile ilgili çıkmış sorunun çözümü

Doğruların grafiklerini yukarıdaki gibi çizersek, kesişim noktasının (3, 3) olduğunu görebiliriz.

CEVAP: D


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Cebirsel ifadelerle işlemler-2016-2017 TEOG sorusu

Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin alanını santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) x + y + 2
B) xy + 2x
C) 2xy
D) xy + 2
 

Çözüm:

Dikdörtgenin alanını bulabilmek için kenar uzunluklarını çarparız. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları x ve y + 2 olduğu için bu iki ifadeyi çarparak sonucu bulabiliriz.

x . (y + 2) = xy + 2x

CEVAP: B


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

–3 . (x + 7) ≥ 6 eşitsizliğinin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) x ≤ 9
B) x ≥ –9
C) x ≤ –9
D) x ≥ 9
 

Çözüm:

Bu eşitsizliği çözebilmek için her iki tarafı da –3'e bölebiliriz. Böldüğümüz sayı negatif olduğu için eşitsizliğin yönünün değişeceğini unutmayalım.

x + 7 ≤ –2

Soldaki 7'yi sağ tarafa atalım.

x ≤ –2 – 7

Böylece C seçeneğinde verilen çözüm kümesinin doğru olduğunu görebiliriz.

x ≤ –9

CEVAP: C


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

Kenar uzunlukları 6 santimetre, 9 santimetre ve 4 santimetre olan bir üçgen ile kenar uzunlukları 12 santimetre, 18 santimetre ve 27 santimetre olan üçgen benzerdir.

Bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ...
 
B) ...
 
C) ...
 
D) ...
 
 

Çözüm:

Kenar uzunlukları verilen bu üçgenler benzerse, bu uzunluklar arasında sabit bir oran bulunmalıdır. En küçük iki kenar uzunluğunu oranladığımızda benzerlik oranının

...

olduğunu görebiliriz. Bu oran, geriye kalan kenar uzunlukları arasında da vardır.

... ...

CEVAP: A


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

... sayısının aşağıdakilerden hangisi ile çarpımı bir irrasyonel sayıdır?

A) ...
B) ...
C) ...
D) ...
 

Çözüm:

... bir doğal sayıdır. Bu sayı ile ancak irrasyonel bir sayı çarpıldığında sonuç irrasyonel olur.

A, B ve C seçeneğinde verilen sayılar rasyonel olduğu için 15 ile çarpımları da rasyonel olur.

 • ...
 • ...
 • ...

D seçeneğinde verilen sayı irrasyoneldir. 15 ile çarpımı da irrasyonel olur.

...

CEVAP: D


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

4x – 5y = 17

2x + 7y = –1

denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) (3, –1)
B) (–4, 3)
C) (3, 5)
D) (–4, –1)
 

Çözüm:

İkinci denklemi –2 ile çarptığımızda denklem sistemi

4x – 5y = 17

–4x – 14y = 2

haline dönüşür. Bu denklemleri taraf tarafa topladığımızda

4x – 5y – 4x – 14y = 17 + 2

⇒ –19y = 19

⇒ y = –1

sonucu çıkar. İlk denklemde y yerine –1 yazdığımızda,

4x –5(–1) = 17

⇒ 4x + 5 = 17

⇒ 4x = 12

⇒ x = 3

sonucunu elde ederiz. Buna göre, denklem sisteminin çözümü (3, –1) noktasıdır.

CEVAP: A


 

(2016-2017 TEOG 2. Dönem Mazeret Sınavı Sorusu)

2016-2017 TEOG sorusu dönme

Kareli zeminde verilen AB doğru parçası O noktası etrafında döndürülerek A'B' doğru parçası elde edilmiştir.

Buna göre AB doğru parçasına aşağıdaki dönme hareketlerinden hangisi uygulanmıştır?

A) Saat yönünde 90°

B) Saat yönünde 270°

C) Saat yönünün tersi yönünde 180°

D) Saat yönünün tersi yönünde 270°

 

Çözüm:

O noktasını orijin, bu noktadan geçen yatay doğruyu x ekseni ve dikey doğruyu y ekseni olarak kabul edersek, B noktasının koordinatları (–4, 3) ve B' noktasının koordinatları (–3, –4) olur. Bu hareket saat yönünün tersine 90° veya saat yönünde 270° dönme hareketidir.

2016-2017 TEOG sorusu dönme çözüm

CEVAP: B