ÇARPANLAR VE KATLAR


KONU 7: EBOB NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

BÖLÜM 4: EBOB HESAPLAMA YÖNTEMLERİ


BÖLÜM 4: EBOB HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu bölümde, EBOB'u daha hızlı hesaplayabilmek için kullanabileceğimiz yöntemleri öğreniyoruz.

 

YÖNTEM 1 : Çizginin Sağına Asal Olmayan Ortak Çarpanları Yazma

EBOB asal olmayan sayıya bölme

Önceki bölümde, EBOB hesaplarken çizginin sağına sadece asal sayılar yazıyorduk. EBOB'unu alacağımız sayıların tümünü kalansız böldüğü sürece, çizginin sağına yazdığımız sayının asal olup olmaması önemli değildir. Daha büyük bölenler bulmamız sonuca daha hızlı ulaşmamızı sağlar.

100 ve 150 sayılarının EBOB'unu hesaplayalım.

 
100 ile 150'nin EBOB'u aşama 1

Verilen sayıları yazıp, sağ tarafa dik bir çizgi çekelim.

100 ile 150'nin EBOB'u aşama 2

Hem 100'ün hem de 150'nin birler basamağındaki rakam 0 olduğu için bu sayıların ikisi de 10'a kalansız bölünür. Sağ tarafa 10 yazalım.

100 ile 150'nin EBOB'u aşama 3

100'ü ve 150'yi 10'a bölüp sonuçları bu sayıların altına yazalım.

  • 100 ÷ 10 = 10
  • 150 ÷ 10 = 15
100 ile 150'nin EBOB'u aşama 4

Hem 10 hem de 15, 5'e kalansız bölünür. Sağ tarafa 5 yazalım.

100 ile 150'nin EBOB'u aşama 5

10'u ve 15'i 5’e bölüp, bulduğumuz sonuçları bu sayıların altına yazalım.

  • 10 ÷ 5 = 2
  • 15 ÷ 5 = 3

100 ile 150’nin EBOB'unu bulabilmek için çizginin sağındaki sayıları çarpalım.

EBOB(100, 150) = 10 . 5 = 150

Yukarıdaki çözümde çizginin sağına 2 ve 5 yerine, 10 yazmamız çözümü bir adım kısalttı.

 

YÖNTEM 2 : Çıkarma Yapma

Farklı iki tam sayının EBOB'u, bu sayıların farkı ile küçük sayının EBOB'una eşittir. Bu özelliği kullanarak, EBOB'unu alacağımız sayıları küçültebiliriz.

48 ile 72'nin EBOB'unu hesaplayalım.

72 – 48 = 24'tür.

Buna göre, 48 ile 72'nin EBOB'u, 48 ile 24'ün EBOB'una eşittir.

EBOB(48, 72) = EBOB(48, 24)

48 sayısı, 24'ün tam katı olduğu için bu sayıların EBOB'u 24'e eşittir.

EBOB(48, 24) = 24

128 ile 224'ün EBOB'unu hesaplayalım.

224 – 128 = 96'dır.

EBOB(224, 128) = EBOB(128, 96)

128 – 96 = 32'dir.

EBOB(128, 96) = EBOB(32, 96)

96 sayısı, 32'nin tam katı olduğu için bu sayıların EBOB'u 32'ye eşittir.

EBOB(32, 96) = 32

 

YÖNTEM 3 : İkili EBOB Hesaplama

Üçlü EBOB hesaplama yöntemi

3 veya daha fazla sayının EBOB'unu hesaplarken

  • Bu sayılardan ikisinin EBOB'unu bulup,
  • Bu iki sayı yerine bulduğumuz EBOB'u yazabiliriz.

18, 24 ve 40'ın EBOB'unu hesaplayalım.

EBOB(18, 24) = 6

EBOB(18, 24, 40) = EBOB(6, 40) = 2

40, 64, 16 ve 24'ün EBOB'unu hesaplayalım.

EBOB(40, 64) = 4

EBOB(40, 64, 16, 24) = EBOB(4, 16, 24)

EBOB(4, 16) = 4

EBOB(4, 16, 24) = EBOB(4, 24) = 4

 
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

EBOB En Büyük Ortak Bölen Nedir? Nasıl Hesaplanır? Konusuna Git