TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

2'NİN TAM KATINA KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN SAYILAR


 
 
 

📚 2’nin tam katlarından birine kalansız bölünebilen bir sayı 2’ye de kalansız bölünür.

 
 

NEDEN?

n pozitif bir tam sayı olmak üzere, 2’nin tam katı olan bir sayı 2n şeklinde yazılabilir.

2n’ye kalansız bölünebilen bir sayının çarpanlarından biri 2n’dir. m ∈ Z olmak üzere, çarpanlarından biri 2n olan bir sayı 2n . m şeklinde yazılabilir. 2nm’nin çarpanlarından biri 2’dir. Bu nedenle 2'nin tam katına kalansız bölünebilen bir sayı 2’ye de kalansız bölünür.

2'ye kalansız bölünebilen sayının tam katı