TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

3'ÜN TAM KATINA KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN SAYILAR


 
 
 

📚 3’ün tam katlarından birine kalansız bölünebilen sayılar aynı zamanda 3’e de kalansız bölünür.

 
 

NEDEN?

a pozitif bir tam sayı olmak üzere, 3’ün tam katını 3a şeklinde gösterelim.

3a’ya kalansız bölünebilen bir sayının çarpanlarından biri 3a’dır. b bir tam sayı olmak üzere bu sayıyı 3ab şeklinde gösterebiliriz. ab çarpımı bir tam sayı olduğu için bu sayının çarpanlarından biri 3’tür ve bu sayı 3’e kalansız bölünür.