TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

6 VEYA 9'A KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN SAYILARIN 3'E BÖLÜMÜ


 
 
 

📚 6 veya 9’a kalansız bölünebilen sayılar, 3’e de kalansız bölünür.

 
 

NEDEN?

6'YA KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN SAYILAR:

6’ya bölünebilen bir A tam sayısının çarpanlarından biri 6’dır. A’nın 6’ya bölümüne a dersek, bu sayıyı 6a şeklinde gösterebiliriz.

6a = 3(2a)

olduğundan, A’nın çarpanlarından bir diğeri de 3’tür. Bu nedenle A, 3’e kalansız bölünür.

 
 

9'A KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN SAYILAR:

6'ya benzer şekilde, 9’a kalansız bölünebilen bir B tam sayısı tanımlayıp, B’nin 9’a bölümüne b dersek, bu sayıyı B = 9b şeklinde gösterebiliriz.

9b = 3(3b)

olduğu için B’nin çarpanlarından biri de 3’tür. Bu nedenle B, 3’e kalansız bölünür.