TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

11'E BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 
 

📚 Bir tam sayının 11’e kalansız bölünebilmesi için birler basamağından başlayarak, basamaklarına sırasıyla 1, 2, 3, 4... numaralarını verdiğimizde, tek numaralı (1., 3., 5. vs.) basamakların toplamı ile çift numaralı (2., 4., 6. vs.) basamakların toplamı arasındaki farkın 11’in tam katı veya 0’a eşit olması gerekir.

 
 

İSPAT

n basamaklı an – 1an – 2...a2a1a0 sayısını 10’un kuvvetleri ile çözümleyelim.

an – 1an – 2...a2a1a0 = an – 110n – 1 + an – 210n – 2 + ... + a2102 + a1101 + a0100

Bu çözümlede kuvveti tek olan terimleri a2k – 1(102k – 1 + 1) – a2k – 1 ve kuvveti çift olan terimleri a2k(102k – 1) + a2k şeklinde yazalım. (n’nin tek veya çift olması ispattaki adımları değiştirmeyeceği için n’nin çift olduğunu kabul edelim.)

an – 1an – 2...a2a1a0 = an – 1(10n – 1 + 1) + an – 2(10n – 2 – 1) + ... + a2(102 – 1) + a1(101 + 1) + a0(100 – 1) – an – 1 + an – 2 – ... + a2a1 + a0           (1)

k bir tam sayı olmak üzere, eşitliğin sağındaki parantezlerin içinde 102k – 1 + 1 ve 102k – 1 formlarında ifadeler görüyoruz. k’nın pozitif bir tam sayı olduğu durumlarda hem 102k – 1 + 1 hem de 102k – 1 ifadeleri 11’e kalansız bölünür.

 
 

Ara ispat-1:

k pozitif bir tam sayı olmak üzere 102k – 1 + 1 ifadesi 11’e kalansız bölünür.

Bu önermeyi ispatlamak için tümevarım yöntemini kullanalım.

 • k = 1 için 102k – 1 + 1 = 101 + 1 = 11 yapar.

 • m pozitif bir tam sayı olmak üzere, k = m için 102k – 1 + 1’in 11’e kalansız bölündüğünü varsayıp

  k = m + 1 için bu ifadenin 11’e kalansız bölünebildiğini gösterelim.

  102k – 1 + 1 ifadesi,

  • k = m için 102m – 1 + 1 ve
  • k = m + 1 için 102m + 1 + 1

  olur.

  102m + 1 + 1’i, 102m – 1 + 1 cinsinden aşağıdaki gibi yazabiliriz.

  102m + 1 + 1 = 100 . 102m – 1 + 1 = 100 . 102m – 1 + 100 – 100 + 1 = 100(102m – 1 + 1) – 99           (2)

  A bir tam sayı olmak üzere, 11’e kalansız bölünebildiğini varsaydığımız için 102m – 1 + 1 ifadesini 11A şeklinde yazabiliriz. (2)’deki eşitliği A cinsinden yazarsak,

  102m + 1 + 1 = 100 . 11A – 99 = 11(100A – 9)

  eşitliğini elde ederiz. 100A – 9 bir tam sayı olduğu için 11 sayısı 102m + 1 + 1’in çarpanlarından biridir. Bu nedenle k = m + 1 için 102k – 1 + 1 ifadesi 11’e tam bölünür.

 

Ara ispat-2:

k pozitif bir tam sayı olmak üzere 102k – 1 sayısı 11’e kalansız bölünür.

Bu önermenin doğruluğunu göstermek için de tümevarım yöntemini kullanabiliriz.

 • k = 1 için 102k – 1 = 102 – 1 = 99’dur ve 99, 11’e kalansız bölünür.

 • m pozitif bir tam sayı olmak üzere, k = m için bu önermenin doğru olduğunu varsayıp, k = m + 1 için doğruluğunu araştıralım. 102k – 1 ifadesi k = m için 102m – 1 ve k = m + 1 için 102m + 2 – 1 olur.

  102m + 2 – 1 = 100 . 102m – 1 = 100 . 102m – 100 + 100 + 1 = 100(102m – 1) + 99

  102m – 1’in 11’e kalansız bölünebildiğini varsaydığımız için bu ifadeyi, B bir tam sayı olmak üzere, 11B şeklinde yazalım.

  102m + 2 – 1 = 100 . 11B + 99 = 11(100B + 9)

  Parantez içerisindeki 100B + 9, bir tam sayıya eşit olduğundan 102m + 2 – 1’in çarpanlarından biri 11’dir. Buna göre, k = m + 1 için 102k – 1 ifadesi 11’e kalansız bölünür.

 

Yukarıdaki ara ispatlara göre, (1) eşitliğinin sağ tarafında parantez içerisinde kalan sayıların tamamı 11’e kalansız bölünür. C bir tam sayı olmak üzere, parantez içeren tüm terimlerin yerine 11C yazalım.

an – 1an – 2...a2a1a0 = 11Can – 1 + an – 2 – ... + a2a1 + a0

– an – 1 + an – 2 – ... + a2 – a1 + a0” işleminin sonucunu 11’e böldüğümüzde bölümün d ve kalanın e olduğunu varsayarsak, bu işlemi 11d + e şeklinde yazabiliriz.

an – 1an – 2...a2a1a0 = 11C + 11d + e = 11(C + d) + e

Bu ifadenin 11’e bölümünden kalan e’ye eşittir.

11'e sembolik bölme

Buna göre, an – 1an – 2...a2a1a0’ın 11’e bölümünden kalan sayı “– an – 1 + an – 2 – ... + a2 – a1 + a0” işleminin 11’e bölümünden kalana eşittir.

– an – 1 + an – 2 – ... + a2 – a1 + a0” işlemi ise, 11’e bölünebilme kuralında tanımlanan farka eşittir.

– an – 1 + an – 2 – ... + a2 – a1 + a0 = (an – 2 + an – 4 + ... + a2 + a0) – (an – 1 + an – 3 + ... + a3 + a1)

Toplamlar arasındaki farkın 11'e bölümünden kalan 0 ise, an – 1an – 2...a2a1a0 sayısı 11'e kalansız bölünür.