TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

4'E BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 
 

📚 Bir tam sayının 4’e kalansız bölünebilmesi için son iki basamağındaki sayının 4’ün tam katı veya 0 olması gerekir.

 
 

İSPAT

En az 3 basamaklı an – 1...a1a0 sayısını 10’un kuvvetleri ile çözümleyelim.

an – 1...a2a1a0 = an – 110n – 1 + ... + a2102 + a1101 + a0100

Eşitliğin sağ tarafındaki an – 110n – 1’den a2102’ye kadar olan terimlerin toplamını 100 parantezine alalım.

an – 1...a2a1a0 = 100(an – 110n – 3 + ... + a2) + a1101 + a0100

Eşitlikte 100 yerine 4 . 25 yazalım.

an – 1...a2a1a0 = 4[25(an – 110n – 3 + ... + a2)] + a1101 + a0100

Bu ifadeyi kısaltmak için köşeli parantez içindeki sayıya A ve parantez dışında toplanan ifadeye B diyelim.

A = 25(an – 110n – 3 + ... + a2)

B = a1101 + a0100

A ve B sayılarını eşitlikte yerlerine yazalım.

an – 1...a2a1a0 = 4A + B

B’nin 4’e bölümünden kalan sayı b ise, c bir tam sayı olmak üzere bu sayıyı B = 4c + b şeklinde yazabiliriz. (1)’de B yerine 4c + b koyarsak, eşitlik

an – 1...a2a1a0 = 4(A + c) + b

haline dönüşür.

A, c ve b tam sayılar olduğu için bu ifadeyi uzun bölme ile 4’e böldüğümüzde kalan b olur.

4'e sembolik bölme
 
 

Buna göre an – 1...a2a1a0 sayısının 4’e bölümünden kalan B’nin 4’e bölümünden kalana eşittir. B = 10a1 + a0 sayısı ise an – 1...a2a1a0’ın son iki basamağını oluşturan a1a0 sayısına eşittir. Dolayısıyla, bir sayının 4’e tam bölünebilmesi için son iki basamağındaki sayının 4’ün tam katı veya 0 olması gerekir.

 

Not: Yukarıdaki çıkarımı n > 2 için yaptık. n = 1 veya n = 2 durumlarında A yerine 0 yazarak da bölünebilme kuralının doğru olduğunu gösterebiliriz.