TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

8'E BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 
 

📚 Bir tam sayının 8’e kalansız bölünebilmesi için son üç basamağındaki sayının 8’e kalansız bölünebilmesi gerekir.

 
 

İSPAT

n, 2’den büyük bir tam sayı olmak üzere, n basamaklı an – 1...a3a2a1a0 sayısının 10’un kuvvetleri ile çözümlemesi aşağıdaki gibidir.

an – 1...a3a2a1a0 = an – 110n – 1 + ... + a3103 + a2102 + a1101 + a0100

Kuvveti 3 veya daha fazla olan terimleri 1000 parantezine aldığımızda bu çözümleme

an – 1...a3a2a1a0 = 1000(an – 110n – 4 + ... + a3) + a2102 + a1101 + a0100

haline dönüşür. Bu eşitlikte paranteze alınan ifadeye A ve paranteze alınmayan terimlerin toplamına B diyelim. Böylece an – 1...a3a2a1a0 sayısını daha kısa bir şekilde aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

an – 1...a3a2a1a0 = 1000A + B

1000 yerine bu sayıya eşit olan 8 . 125 çarpımını yazalım.

an – 1...a3a2a1a0 = 8 . 125A + B           (1)

B’yi 8’e bölme işleminde bölüme c ve kalana b dersek, bu sayıyı B = 8c + b şeklinde yazabiliriz. B için bulduğumuz ifadeyi (1)’de yerine yazarsak, aşağıdaki eşitliği elde ederiz.

 
 

an – 1...a3a2a1a0 = 8 . 125A + 8c + b = 8(125A + c) + b

A, c ve b birer tam sayı olduğundan an – 1...a3a2a1a0 sayısını uzun bölme ile 8’e böldüğümüzde kalanın b’ye eşit olduğunu görebiliriz.

8'e sembolik bölme

Buna göre, an – 1...a3a2a1a0 sayısının 8’e bölümünden kalan a2102 + a1101 + a0100’ın 8’e bölümünden kalan sayıya eşittir. a2102 + a1101 + a0100 ise, an – 1...a3a2a1a0’ın son üç basamağındaki a2a1a0 sayısının değerine eşittir.

Özetle, bir tam sayının 8’e kalansız bölünebilmesi için son 3 basamağındaki sayının 8’e kalansız bölünebilmesi gerekir.