TEOREMLER VE İSPATLAR

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

9'A BÖLÜNEBİLME KURALI


 
 
 

📚 Bir tam sayının 9’a kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının 9’a kalansız bölünmesi gerekir.

 
 

İSPAT

n basamaklı an – 1an – 2...a1a0 sayısının 10’un kuvvetleri ile çözümlemesini yapalım.

an – 1an – 2...a1a0 = an – 110n – 1 + an – 210n – 2 + ... + a1101 + a0100

= an – 1(10n – 1 – 1) + an – 2(10n – 2 – 1) + ... + a1(101 – 1) + an – 1 + an – 2 + ... + a1 + a0           (1)

Elde ettiğimiz ifadede parantez içerisindeki tüm sayılar 9’a kalansız bölünür.

 
 

Ara ispat:

m, pozitif bir tam sayı olmak üzere, 10m – 1 ifadesinin 9’a kalansız bölündüğünü TÜMEVARIM yöntemiyle gösterelim.

10m – 1 sayısı m basamaklıdır ve tüm basamaklarında 9 rakamı bulunur.

  • m = 1 için 10m – 1 = 9’dur.

  • m = k ≥ 1 için 10m – 1’in 9’a kalansız bölündüğünü varsayıp, m = k + 1 için 10m – 1’in 9’a bölündüğünü kalansız bölündüğünü göstermemiz gerekiyor.

    m = k + 1 ve m = k için bu ifadelerin farkını alalım.

    (10k + 1 – 1) – (10k – 1) = 10k + 1 – 10k = 10k(10 – 1) = 9 . 10k

    10k bir tam sayı olduğu için 9 . 10k sayısı 9’a kalansız bölünür. Bu sayı ile 10k – 1’in toplamı 10k + 1 – 1’e eşittir. Hem fark hem de 10k – 1, 9’a kalansız bölündüğü için toplamları olan 10k + 1 – 1 de 9’a kalansız bölünür.

 

(1)'deki parantezli terimlerin toplamına A ve parantezsiz terimlerin toplamına B diyelim.

A = an – 1(10n – 1 – 1) + an – 2(10n – 2 – 1) + ... + a1(101 – 1)

B = an – 1 + an – 2 + ... + a1 + a0

A'daki terimlerin her biri 9'a kalansız bölünebildiği için bu terimlerin toplamı olan A da 9'e kalansız bölünür. Buna göre c bir tam sayı olmak üzere, A = 9c; ve an – 1an – 2...a1a0 = 9c + B eşitliklerini yazabiliriz. 9c + B ifadesinin 9'a bölümünden kalan, B'nin 9'a bölümünden kalana eşittir. Buna göre an – 1an – 2...a1a0'in 9'a kalansız bölünebilmesi için B'nin 9'a kalansız bölünebilmesi gerekir. B'nin değeri ise an – 1an – 2...a1a0 sayısının basamakları toplamına eşittir.