KONU 35 - ÇEVRE UZUNLUĞU

BÖLÜM 1 - ÇEVRE UZUNLUĞU-1


Geometrik bir şeklin çevre uzunluğunu hesaplamak için bu şekli sınırlandıran doğru parçalarının tümünün uzunluklarını toplarız.

Çevre genellikle, “Ç” harfi ile gösterilir.

Dörtgenin çevresi

Yukarıdaki dörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayalım.

 

Dörtgenin çevresini bulabilmek için, bu dörtgeni sınırlandıran dört doğru parçasının uzunluklarını toplamamız gerekir.

Ç = |AB| + |BC| + |CD| + |DA|

= 4 cm + 7 cm + 5 cm + 6 cm = 22 cm

Buna göre, dörtgenin çevresi 22 santimetredir.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayalım.

Üçgenin çevresi
Altıgenin çevresi
Dikdörtgenin çevresi
Üçgenin çevresi
Altıgenin çevresi

Çevre uzunluğunu hesaplarken, birim çevrimi yapmamız gerekebilir.

Yamuğun çevresi örnek

Yukarıdaki yamuğun çevresi kaç santimetredir?

 

Ç = |AB| + |BC| + |CD| + |DA|

= 6 cm + 4,5 cm + 1 dam + 65 mm

Yukarıdaki işlemin sonucunu bulabilmek için, önce tüm uzunlukları santimetreye çevirmeliyiz.

  • 1 dam = 10 cm ve
  • 65 mm = 6,5 cm'dir

Çevreyi

Ç = 6 cm + 4,5 cm + 10 cm + 6,5 cm = 27 cm

olarak buluruz.

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayalım.

paralelkenarın çevresi
dörtgenin çevresi
Dikdörtgenin çevresi
Çokgenin çevresi
Çokgenin çevresi