KESİRLER


KONU 17: BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

BÖLÜM 4: BİLEŞİK KESRİ DOĞAL SAYI İLE KARŞILAŞTIRMA


BÖLÜM 4: BİLEŞİK KESRİ DOĞAL SAYI İLE KARŞILAŞTIRMA

Bir bileşik kesirle bir doğal sayıyı karşılaştırabilmek için çeşitli yöntemler kullanabiliriz. Aşağıda iki farklı karşılaştırma yöntemi öğreniyoruz.

 • YÖNTEM 1: Bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürerek karşılaştırma
 • YÖNTEM 2: Doğal sayıyı bileşik kesre dönüştürerek karşılaştırma
 

YÖNTEM 1: BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE DÖNÜŞTÜREREK KARŞILAŞTIRMA

 • karşılaştırma 1

  İlk adımda verilen bileşik kesri bir tam sayılı kesre dönüştürürüz.

 • karşılaştırma 2

  Bulduğumuz tam sayılı kesir, tam kısmı ile kesirli kısmın toplamına eşittir.

 • karşılaştırma 3

  Kesirli kısım 0'dan farklıysa, bulduğumuz tam sayılı kesir tam kısmından büyüktür.

 • karşılaştırma 4

  Kesirli kısım 1'den küçük bir çokluğu ifade eder. Bu nedenle elde ettiğimiz tam sayılı kesir tam kısmın 1 fazlasından küçüktür.

... ile ...'yi karşılaştıralım.

135'e bölelim.

13 bölü 5

... kesrini ... şeklinde yazabiliriz. Bu toplam 2'den büyük ve 3'ten küçüktür.

... > 2

... ile ...'i karşılaştıralım.

68'i 7'ye bölelim.

68 bölü 7

... kesrini ... şeklinde yazabiliriz. Bu toplam 9'dan büyük ve 10'dan küçüktür. ... kesri 10'dan küçük olduğu için 11'den de küçüktür.

... < 11

Bir bileşik kesrin payı paydasına kalansız bölünebiliyorsa, bu kesir bir doğal sayıya eşittir. Bu durumda problem, iki doğal sayının karşılaştırılmasına indirgenir.

... ile ...'i karşılaştıralım.

8'i 2'ye bölelim.

8 bölü 2

Bu bölme kalansız olduğu için ... kesri 4'e eşittir. 4 sayısı 5'ten küçük olduğu için ... kesri de 5'ten küçüktür.

... < 5

Aşağıdaki sayılar arasına “>”, “<” ve “=” işaretlerinden uygun olanı yerleştirin.

a) ... ........ ..., b) ... ........ ..., c) ... ........ ..., ç) ... ........ ..., d) ... ........ ..., e) ... ........ ...

CEVAPLAR

 

YÖNTEM 2: DOĞAL SAYIYI BİLEŞİK KESRE DÖNÜŞTÜREREK KARŞILAŞTIRMA

karşılaştırma 5
 • Bu yöntemde, doğal sayıyı bir bileşik kesre dönüştürürüz. Her doğal sayı, payında bu sayı ve paydasında 1 olan bir kesre eşittir.

 • Elde ettiğimiz kesrin payını ve paydasını verilen bileşik kesrin paydasıyla çarparak kesirlerin paydalarını eşitleyebiliriz.

 • karşılaştırma 8

  Bu aşamadan sonra payları karşılaştırarak sonuca ulaşabiliriz. Hangi kesrin payı daha büyükse, bu kesrin değeri de daha büyüktür.

... kesrini ...'le karşılaştıralım.

4 sayısını, paydası 3 olan bir kesre dönüştürelim.

... ...

...'ün payı daha büyük olduğu için (14 > 12) bu kesir 4'ten büyüktür.

... > 4

... kesrini ...'le karşılaştıralım.

5 sayısını, paydası 4 olan bir kesre dönüştürelim.

... ...

...'ün payı daha küçük olduğu için (19 < 20) bu kesir 5'ten küçüktür.

... < 5

Aşağıdaki sayılar arasına “>”, “<” ve “=” işaretlerinden uygun olanı yerleştirin.

a) ... ........ ..., b) ... ........ ..., c) ... ........ ..., ç) ... ........ ..., d) ... ........ ..., e) ... ........ ...

CEVAPLAR

 

İLGİLİ HESAPLAMA ARAÇLARI

 
 
 

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-7

a) ... > ..., b) ... > ..., c) ... < ..., ç) ... > ..., d) ... < ..., e) ... = ...

Alıştırmalar-8

a) ... > ..., b) ... < ..., c) ... > ..., ç) ... = ..., d) ... < ..., e) ... < ...

 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Konusuna Git