KESİRLER


KONU 17: BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

BÖLÜM 3: BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE DÖNÜŞTÜRME


BÖLÜM 3: BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE DÖNÜŞTÜRME

Bilesik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme
 

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürmek için bileşik kesrin payını, paydasına böleriz.

  • Bulduğumuz bölüm, tam sayılı kesrin tam kısmını verir. (TAM KISIM = BÖLÜM)
  • Bölme işleminden kalan, tam sayılı kesrin payına eşittir. (PAY = KALAN)
  • Bölen ise tam sayılı kesrin paydasına eşittir. (PAYDA = BÖLEN)
 

... bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim.

 

6310'a bölelim.

Bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürme örneği

Bu bölme işleminin bölümü 6'ya, kalanı 3'e ve böleni 10'a eşittir.

  • Tam kısım = Bölüm = 6
  • Pay = Kalan = 3
  • Payda = Bölen = 10

Bölümü tam kısma, kalanı paya ve böleni paydaya yazarsak, ... ifadesini elde ederiz.

...

... bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim.

7'yi 2'ye bölelim.

7 bölü 2'yi Tam Sayılı Kesre dönüştürme

Bu işlemin bölümü 3'e, kalanı 1'e ve böleni 2'ye eşittir.

  • Tam kısım = Bölüm = 3
  • Pay = Kalan = 1
  • Payda = Bölen = 2

Bölümü tam kısma, kalanı paya ve böleni paydaya yazdığımızda, ... sonucunu elde ederiz.

...

Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesir haline dönüştürelim.

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ..., ğ) ..., h) ...

 

SAĞLAMA

İşlemin sağlamasını yapabilmek için, bulduğumuz tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürebiliriz.

İlk örnekte, ... kesrini tam sayılı dönüştürdüğümüzde ... sonucunu elde etmiştik. Bu işlemin sağlamasını yapalım.

... ...

... kesrini elde ettiğimiz için ilk örnekteki tam sayılı kesre dönüştürme işlemini doğru yaptığımızı söyleyebiliriz.

 

İkinci örnekte, ... kesrini tam sayılı dönüştürüp ... sonucunu elde etmiştik. Bu işlemin sağlamasını yapalım.

... ...

Aynı bileşik kesri elde ettiğimiz için ikinci örnekte yaptığımız dönüşümün doğru olduğunu söyleyebiliriz.

 

KALANIN 0'A EŞİT OLDUĞU DURUM

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürken yaptığımız bölme işleminin kalanı 0’a eşitse, sonuç bir doğal sayıya eşittir.

... bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim.

 

246'ya bölelim.

24/6'yı Tam Sayılı Kesre Dönüştürme

Bu bölme işleminde kalan sıfıra eşit olduğu için, ... kesrinin direk olarak 4’e eşit olduğunu söyleyebiliriz.

...

Bir doğal sayıya eşit olduğu halde, yine de, bu bileşik kesri bir tam sayılı kesre dönüştürmek istiyorsak yukarıda öğrendiğimiz yöntemi kullanabiliriz. Bölümü tam kısma, kalanı paya ve böleni paydaya yazarsak ... sonucunu elde ederiz.

...

Bu ifadenin kesirli kısmı 0'a eşittir. Ayrıca, bir tam sayılı kesir, tam ve kesirli kısımların toplamıdır. Buna göre, ... ifadesinin değeri 4'e eşittir.

... ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Konusuna Git