KESİRLER


KONU 17: BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

BÖLÜM 2: TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE DÖNÜŞTÜRME


BÖLÜM 2: TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE DÖNÜŞTÜRME

Tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürme

Tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürmek için tam kısmı payda ile çarpıp, paya ekleriz. Paydada ise bir değişiklik yapmayız.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürelim.

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ..., ğ) ..., h) ...

Kesirli kısmın payı paydasından büyük olsa da tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürmek için yukarıdaki yöntemi kullanabiliriz.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürelim.

a) ..., b) ..., c) ..., ç) ..., d) ..., e) ..., f) ..., g) ..., ğ) ..., h) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler Konusuna Git