KESİRLER


KONU 21: ÇOKLUK VE BASİT KESİR KADARI

BÖLÜM 2: BASİT KESİR KADARI VERİLEN BİR ÇOKLUĞUN TAMAMINI BULMA


BÖLÜM 2: BASİT KESİR KADARI VERİLEN BİR ÇOKLUĞUN TAMAMINI BULMA

Basit kesir kadarı verilen çokluk-formül 1

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulabilmek için

 • verilen sayıyı kesrin paydası ile çarpar,
 • bulduğumuz sonucu kesrin payına böleriz.

...’i 24 olan sayıyı bulalım.

 
 • Verilen sayıyı kesrin paydasıyla çarpalım.

  24 × 8 = 192

 • Bulduğumuz sonucu kesrin payına bölelim.

  192 ÷ 3 = 64

 

Buna göre ...'i 24 olan sayı 64'tür.

 
Basit kesir kadarı verilen çokluk-formül 2

İşlemlerin sırasını değiştirsek de aynı sonucu elde ederiz. Başka bir deyişle, basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulabilmek için, verilen sayıyı kesrin payına bölüp, bulduğumuz sonucu kesrin paydasıyla çarpabiliriz.

...’si 10 TL olan paranın tamamını bulalım.

 
 • Verilen sayıyı kesrin payına bölelim.

  10 ÷ 2 = 5 TL

 • Bulduğumuz sonucu kesrin paydasıyla çarpalım.

  5 × 7 = 35 TL

 

Buna göre ...'si 10 TL olan para 35 TL'dir.

 

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulurken yaptığımız işlemler, bir çokluğun basit kesir kadarını bulurken yaptığımız işlemlerin tersidir.

6. sınıfta, yukarıda yaptığımız işlemin bir doğal sayının bir kesre bölümü olduğunu göreceğiz.

 

NEDEN BU İŞLEMLERİ YAPIYORUZ?

Basit kesir kadarı verilen bir çokluğu kesrin payına böldüğümüzde, bu çokluğun birim kesir kadarını elde ederiz. Elde ettiğimiz sonucu payda ile çarptığımızda ise, çokluğun tamamına ulaşırız.

Basit kesir kadarı verilen aşağıdaki sayıların tamamını bulalım.

a) ...’ü 12 olan sayı,   b) ...’i 20 olan sayı,   c) ...’u 30 olan sayı,   ç) ...’si 25 olan sayı,   d) ...’i 24 olan sayı,   e) ...’si 8 olan sayı,   f) ...’i 9 olan sayı,   g) ...’u 18 olan sayı,   ğ) ...’sı 6 olan sayı,   h) ...’si 36 olan sayı

CEVAPLAR

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

Alıştırmalar-2

a) 16, b) 22, c) 100, ç) 50, d) 33, e) 28, f) 15, g) 20, ğ) 36, h) 42

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çokluk ve Basir Kesir Kadarı Konusuna Git