KESİRLER


KONU 19: KESİRLERDE GENİŞLETME

BÖLÜM 1: KESİRLERDE GENİŞLETME-1


BÖLÜM 1: KESİRLERDE GENİŞLETME-1

Kesirlerde genişletme

a, 0'dan farklı bir doğal sayı olmak üzere, bir kesrin payının ve paydasının a ile çarpılmasına a ile genişletme ismi verilir.

 

... kesrini 2 ile genişletelim.

 

Bu kesrin hem pay hem de paydasını 2 ile çarpalım.

... ...

Buna göre, ...'u 2 ile genişlettiğimizde ... kesrini elde ederiz.

... kesrini 5 ile genişletelim.

 

... ...

Aşağıdaki boşluklara uygun kesirleri yazalım.

a) ... kesri 3 ile genişletildiğinde ........ olur.

 

b) ... kesrini 10 ile genişletildiğinde ........ olur.

 

c) ... kesrini 5 ile genişletildiğinde ........ olur.

 

ç) ... kesrini 6 ile genişletildiğinde ........ olur.

 

d) ... kesrini 3 ile genişletildiğinde ........ olur.

 

e) ... kesrini 5 ile genişletildiğinde ........ olur.

 

GENİŞLETMENİN GÖSTERİMİ

Genellikle, bir kesri hangi sayı ile genişleteceğimizi bu kesrin altına parantez içerisinde yazarız.

... kesrini 9 ile genişletelim.

 

... ... ...

Kesri 9 ile genişlettiğimizi göstermek için ...'nin altına parantez içerisinde 9 yazıyoruz.

... kesrini 10 ile genişletelim.

 

... ... ...

Aşağıdaki kesirleri, verilen sayılarla genişletelim.

a) ...,   b) ...,   c) ...,   ç) ...,   d) ...

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesirlerde Genişletme Konusuna Git